Duurzaam bouwen is een thema dat steeds meer en meer mensen bezig houdt. Woontijdschriften staan er bol van, websites met energietips schieten uit de grond en de subsidies voor energiebesparende maatregelen zijn gegeerd. 

Toch is er een bevolkingsgroep in Vlaanderen die niet “mee” is. Een groep mensen die gewoon blij zijn dat ze een dak boven hun hoofd gevonden hebben. Een groep mensen die geen financiële marge meer heeft voor bijkomende ingrepen aan hun woning. Een groep die de kracht niet (meer) heeft om zelf het subsidiekluwen te ontwarren of hun financiële instelling te overtuigen. Een groep mensen waarvoor duurzaamheid een luxewoord is.

Op 19 oktober 2015 organiseerde DuWoBo in het Vlaams Administratief Centrum te Gent een transitiearena met als thema “Betaalbaarheid, Haalbaarheid en Sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen”. Tijdens die dag gingen we binnen dit thema op zoek naar antwoorden op volgende vragen:

  • Welke initiatieven werpen vandaag al vruchten af in Vlaanderen?
  • Waarom kennen die initiatieven een succes?
  • Hoe zouden ze kunnen opgeschaald worden?

Tijdens de arena kreeg DuWoBo hulp van Sien Winters (HIVA KU Leuven) om de problematiek scherp te stellen, 11 bevlogen sprekers die elk een case kwamen toelichten en als afsluiter architecte Femke Bijlsma (Meneer De Leeuw) over het in beweging brengen van mensen.

En een hoop foto's:Alle presentaties van deze en andere arena's zijn terug te vinden op de Documentatie pagina van onze site.

Reacties van enkele aanwezigen: