10 Thema's volgens transitiearena 27/10/16

1. Stedelijker gaan wonen is efficiënter

 • Vermenging van functies en diensten die lokaler georganiseerd zijn.
 • Compacter, hoger en denser. Dichter bij elkaar. Gezonde sociale mix.
 • Kwalitatievere open (groene) ruimte en multifunctionele ontmoetingsplaatsen.
 • Locatiebeleid voor kernversterking (nabij hoogwaardige openbaarvervoersknooppunten en fietsinfrastructuur)

2. Uitdaging dorpskernen is groot

 • ‘Kernachtiger’ gaan wonen houdt een fiscale verschuiving tussen gemeentes in. Aanvullende voorwaarden en acties worden hier aan verbonden om kleinere dorpen (financieel) in leven te houden.
 • Net in die kleinere gemeenten zal vergrijzing harder toeslaan. Uitdagingen zoals sociale verbondenheid, zorg, dynamiek, onderlinge organisatie en het voorkomen van slaapdorpen worden aangepakt.

3. Levendige buurten lossen zelf problemen op

 • Hogere sociale interactie en meer communicatie om te integreren in buurtnetwerken.
 • Iedereen zorgt voor iedereen. Er wordt minder geklaagd en meer gepraat met elkaar.
 • Van "ZE moeten dat hier een in orde komen brengen", naar "WE zullen dat hier eens rap in orde brengen mentaliteit"

4. Delen is het nieuwe hebben (of toch nog niet helemaal?)

 • De Vlaming lijkt meer en meer bereid om een deel van de eigendommen te delen.
 • Er wordt niet zomaar gedeeld omdat het hip is, maar omdat er goed bevraagd werd waartoe men al bereid is.

5. Obstakels in het beleid door versnippering

 • Fiscaliteit wordt beter afgestemd op het bereiken van de juiste doelen.
 • Een integrale, beleidsoverschreidende benadering werkt gunstig voor innovatieve projecten.
 • Bottom-up processen verdienen professionele ondersteuning.

6. Regelluwte creëert experimenteerruimte

 • Nieuwe woonvormen hebben nood aan enige vrijheid om te experimenteren.
 • Snelle respons op actuele noden vraagt éénvoudigere regelgeving.

7. Het recht op wonen bij kwetsbare huishoudens is aanvaardbaar ingevuld

 • De term Sociale woonwijk verdwijnt want sociaal wonen is in elke wijk aanwezig. Stigmatisering sociale huur en stigmatisering kwetsbare groepen nemen af. Woningen zijn betaalbaar en kwalitatief, ook voor kwetsbare huishoudens. Deze kunnen rekenen op ondersteuning van hun woonrecht. 
 • De grens tussen sociaal & bescheiden wonen, starterswoning, huurwoning vervaagt en dit zowel fysiek als qua financiering. Er wordt een palet aan verschillende maar gelijkwaardige vormen aangeboden, waarin eigenaarschap minder bevoordeeld wordt.  

8. Nieuwe financieringsvormen helpen

 • De burger wordt investeerder (burgercoöperatieven) en de burgergroep ontwikkelaar.
 • Kredieten aan verenigingen van mede-eigenaren (VME) bieden enorm potentieel.

9. Duurzame woonwensen zijn nodig

 • Er wordt gebroken met een aantal gewoontes met behulp van sensibilisatie door de Vlaming te laten 'proeven' van andere woonvormen en opvoeding door burgers te laten nadenken over keuzes die ze maken en de consequenties ervan zichtbaar te maken.
 • Communicatie gebeurt met een positieve benadering: “Het is gewoon slimmer als je dit doet!”

10. Technologische innovatie slim toepassen

 • Niet nieuwe technologieën zorgen voor innovatie, maar wel de slimme toepassing ervan. 
 • Er worden goede afspraken gemaakt rond open standaarden en big data.
 • Valkuilen zoals de afhankelijkheid van kwetsbare technieken, privacy en vereenzaming i.p.v. verbinding worden bewaakt.