jim-baeten-Tri.Zone_11.jpg

Jim Baeten

Jim heeft jarenlang kennis en ervaring opgebouwd rond het ontwerpen en begeleiden van participatieve processen bij veranderingen op grote en kleine schaal en in diverse contexten. Die koppeling van procescompetenties aan complexe uitdagingen is wat haar drijft. Ze is er van overtuigd dat de samenleving vandaag behoefte heeft aan een focus op echt urgente prioriteiten, zoals ecologische en rechtvaardige transitie en aan geloofwaardige verhalen die gezamenlijk opgebouwd worden. Er is te veel fastfood in het maatschappelijk debat en te weinig biologische haver. Jim zorgt ervoor dat de voederbakken van organisaties met echte uitdagingen gevuld blijven. Jim is ook gekend als een ‘spring in het veld’, bijna letterlijk. Ze trekt graag stevige schoenen aan bij complexe processen. Ze experimenteert liefst met nieuwe werkmethoden en exploreert nieuwe samenwerkingsvormen. Ze steekt altijd mee de handen uit de mouwen en kan slechts rust vinden als er gewerkt wordt om dromen te realiseren.


Jan Aerts

Jan Aerts van Futureproofed zal er de komende maanden voor zorgen dat het netwerk regelmatig samenkomt om ideeën uit te wisselen en nieuwe projecten uit de grond te stampen. Hij gaat op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor het netwerk, interessante experimenten en belangrijke thema’s om in een studie of transitie-arena aan te pakken. Jan weet hoe hij een koers moet volgen en een project kan doen landen, hij is zijn carrière ooit begonnen als piloot bij Sabena. Maar intussen werkt hij als ingenieur milieutechnologie al jaren als duurzaamheidsadviseur bij Futureproofed. In die rol passeerden volgende opdrachten de revue: EPB-verslaggeving, passiefhuisberekeningen, levencyclusanalyses van bouwmaterialen, impactberekeningen van woonwijken en de opmaak van klimaatplannen voor steden en provincies.


Stijn Saelens, Coördinator vanuit de Vlaamse Overheid

Stijn Saelens van het team Duurzame Ontwikkeling (DO) van het Departement Kanselarij en Bestuur coördineert DuWoBo mee vanuit de Vlaamse Overheid. Hij heeft een achtergrond als architect en stedenbouwkundig ontwerper, en kan hierdoor steunen op een stevige terrein-ervaring. Hij staat in voor de aansturing van het projectteam, en zorgt voor de uitbouw van het DuWoBo-netwerk tussen de Vlaamse Overheid en externe stakeholders. Hij zorgt ook voor de organisatie van het overleg tussen de Vlaamse entiteiten die van dichtbij betrokken zijn bij het thema wonen en bouwen.