Wie zijn vandaag de letterlijke en figuurlijke sleutelfiguren die ervoor zorgen dat bestaande ruimten nog optimaal kunnen benut worden?

Vroeger gingen we naar 'de juffrouw van de pastoor' voor de sleutel van het lokaaltje in de kerktoren, naar 'mijnheer de schooldirecteur' voor die van de turnzaal en de 'groepsleider' voor het scoutslokaal.
Vandaag is die juffrouw er niet meer, de directeur heeft al te veel andere administratieve verplichtingen en het scoutslokaal raakt niet meer opgeruimd.
Moeten hier nieuwe businessmodellen een oplossing bieden of toch eerder sociale modellen met vrijwilligers?

In de komende maanden gaan we op zoek naar mooie verhalen die deze sleutelfiguren belichten.

Heeft u zelf een verhaal of kent u zo'n sleutelfiguur die een interview waard is, laat het ons dan weten via jan@duwobo.be

Die verhalen worden dan gedeeld tijdens een virtuele transitiearena.