Over de community

De DuWoBo Online Community is een kennis- en actieplatform rond duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen. De online community geeft bedrijven, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, overheden en individuen een platform waar ze kennis kunnen delen, actie kunnen ondernemen en doorbraken kunnen realiseren rond duurzaam wonen en bouwen. Concrete realisaties willen we in de kijker zetten en aanmoedigen om op te schalen, ideeën willen we concretiseren en omzetten in actie.

10 thema’s zijn prioritair:

  1. Duurzame wijken
  2. Nieuwe woonvormen
  3. Inbreiding
  4. Herbestemming
  5. Collectieve renovatie
  6. Aanpasbaar bouwen
  7. Organisatie van het bouwproces
  8. Publieke en tertiaire gebouwen
  9. Sociale huisvesting
  10. Financiering

Om onze ambitie te realiseren hebben we drie ruimtes vormgegeven: Expo, Expi en Expa, met elk een specifieke functie:

Expo staat voor Exposeren:

Expo is een tentoonstellingsruimte voor toonaangevende projecten binnen de 10 prioritaire thema’s. 

Expi staat voor Experimenteren:

Expi is een werfruimte waar ideeën groeien tot concrete projecten.

Expa staat voor Expanderen:

Expa is de plaats waar knelpunten van juridische, financiële of institutionele aard worden aangepakt in werkgroepen.

Over DuWoBo

De DuWoBo Online Community is onderdeel van DuwoBo, het transitienetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen in Vlaanderen. Dit netwerk werd in 2004 opgericht in opdracht van de Vlaamse overheid om de principes van duurzame ontwikkeling door te trekken naar wonen en bouwen. Vandaag trekken zo'n 200 actoren mee aan de kar. Samen stippelen ze een innovatieproject uit op vlak van duurzaam wonen en bouwen voor de komende 20 jaar. De ambitie van de online community kadert binnen de visie van DuWoBo.