Binnen DuWoBo zijn er verschillende organen en rollen. Soms zien we door de bomen het bos niet meer.
Onderstaande tekening is een poging om om het hele netwerk van DuWoBo te capteren in één allesomvattend beeld.

Helikopter

De helikoptergroep werkt op systeemniveau. De deelnemers overstijgen hun eigen projectniveau en stellen zich ten dienst van de transitie op systeemniveau. De helikoptergroep werkt toekomstgericht: de groep bepaalt welke punten/thema’s er in de verre toekomst opportuniteiten inhouden waarvoor strategische pistes dienen bewandeld te worden.
Het had ook Vliegtuig kunnen heten, maar een vliegtuig kan niet blijven stilstaan om te reflecteren en feedback op te vangen. Of zelfs even terugvliegen om te kijken of iedereen nog mee is. Een Helikopter kan dat wel.
Een Vliegtuig volgt steeds een redelijk vastliggende route; een Helikopter kan zijn traject veel makkelijker bijsturen wanneer de situatie veranderd.

Platform

Een Helikopter heeft slechts een beperkte capaciteit en reikwijdte dus is er nood aan ander vehikel: het Platform. Op dat Platform kan de Helikopter landen en zijn opgedane kennis doorgeven, en draagvlak zoeken voor nieuwe inzichten.

Coördinatiewerkgroep

De coördinatiewerkgroep binnen de Vlaamse Overheid, kortweg coorduwobo, zoekt onderlinge afstemming rond nieuwe thema’s en tracht obstakels die opschaling in de weg staan op te ruimen.

Een viertal keer per jaar komt deze groep ambtenaren vanuit 15 verschillende entiteiten samen. Ze doen dit om informatie uit te wisselen en af te stemmen over beleidsinstrumenten en maatregelen die een impact hebben op het bouwen en wonen in Vlaanderen.

De coorduwobo heeft in 2014 met input vanuit de bouwsector en het lerend netwerk duurzame wijken een inventaris opgemaakt van knelpunten die duurzame woon- en bouwprojecten bemoeilijken, vertragen of in de weg staan. Op basis van deze inventaris zijn door de coorduwobo één overkoepelend thema en 4 subthema’s geselecteerd die als prioriteit aangepakt worden. Het gaat over ‘ontkokering’, ‘greenfields & bestaand patrimonium’, ‘van duurzame ambities tot project’, ‘financiering & betaalbaarheid’ en tenslotte ‘collectieve oplossingen & collectief wonen’.