CENTRUM DUURZAAM BOUWEN vzw:

Iedereen met duurzame (ver)bouwplannen kan informatie en advies krijgen bij Centrum Duurzaam Bouwen. Na een afspraak kunt u er terecht bij de mensen van Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg voor planadvies of goede raad. Samen met u zoeken ze naar een duurzame oplossing voor uw (ver)bouwproblemen.
Er is een permanente tentoonstelling die elke dag vrij te bezoeken is van 13 u tot 17 u - behalve op maandag, feestdagen en tijdens de maanden juli en augustus. In deze tentoonstelling vindt u maquettes van bouwdetails op ware grootte. U kunt vragen stellen aan de balie en brochures meenemen uit de brochurekast.

www.cedubo.be
  
DIALOOG vzw:
U gaat bouwen of verbouwen? Een duurzame woning, zonder verlies aan comfort en met een betaalbare energiefactuur staat op uw verlanglijst? Dialoog vzw kan u hierbij helpen: volg een cursus of teken in voor individueel bouw- en energieadvies.

www.dialoog.be
 
DUBOLIMBURG (provinciaal steunpunt):
Voortaan kan iedere Limburger zijn bouw- en verbouwplannen laten doorlichten door Dubolimburg. Het advies wordt gegeven in het Centrum Duurzaam Bouwen, op basis van de bouwplannen. Het richt zich bijgevolg vooral op nieuwbouw en grondige renovaties of vernieuwbouw. Alle aspecten van duurzaam bouwen komen aan bod met de nadruk op energie- en waterbesparende maatregelen en binnencomfort. Het advies streeft naar het economisch optimum in het voorgestelde maatregelenpakket.
Er wordt een gepersonaliseerd rapport met praktische duurzaamheidsadviezen opgemaakt dat mondeling wordt toegelicht door de adviseur. Daarbij maakt hij gebruik van de maquettes uit de permanente tentoonstelling van CeDuBo.
De prijs voor dit advies bedraagt € 200, maar de aanvrager betaalt hiervan slechts € 50 omdat de provincie Limburg (€ 100) en de deelnemende gemeenten (€ 50) de rest van de kosten dragen. 

www.dubolimburg.be.
 
DUBOVLAAMSBRABANT (provinciaal steunpunt):
Inwoners van Vlaams-Brabant konden met eenvoudige vragen over wonen en bouwen al terecht bij verschillende wooninfopunten. Voor meer gespecialiseerd advies is er sinds kort een Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Bij het infoloket DuboVlaamsBrabant kan men aankloppen met vragen over isoleren, verwarmen, ventileren, zonne-energie, waterbesparing of duurzame materialen, maar ook voor uitgebreid planadvies. Adviseurs van het Steunpunt geven deskundig advies op maat, op basis van plannen of foto's. Bovendien kan men bij DuboVlaamsBrabant relevante infosessies volgen. M

www.dubovlaamsbrabant.be

DUBO OOST-VLAANDEREN (provinciaal steunpunt):
Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig energie- en watergebruik, een goede bereikbaarheid en een zuinig ruimtegebruik. Je houdt rekening met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je voor duurzame en gezonde bouwmaterialen.
Het provinciebestuur van oost-Vlaanderen wil duurzaam bouwen en wonen stimuleren. Daarom werkt de provincie met steun van de Vlaamse Overheid en in nauw overleg met organisaties uit de bouwsector, de milieusector en de sociale sector aan de uitbouw van een provinciaal steunpunt. 

www.oost-vlaanderen.be/dubo

KAMP C (provinciaal steunpunt Antwerpen):
Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie Antwerpen, beschikt over een infocentrum waar u terecht kunt voor allerlei informatie omtrent duurzaam wonen en bouwen. 

www.kampc.be

ECOHUIS Antwerpen - EHA!
Breng een bezoekje aan het EHA! en ontdek alles over bewust en duurzaam omgaan met het milieu.

www.eha.be
 
ENERGIEFORUM van BBL:
Heeft u een vraag over energiezuinig bouwen en wonen? Wedden dat ze al eens behandeld werd... Kijk het na op het energieforum van de Bond Beter Leefmilieu.

www.bblv.be
 
GREENPEACE ENERGIEGIDS:
Op deze website vindt u tips om het energieverbruik in uw woning te beperken. Niet enkel basistips over verwarmen, groene stroom, enz..., maar ook interessante weetjes over zuinige apparaten en bouwmaterialen. 

www.greenpeace.org/belgium/nl/energiegids/.
 
MILIEUADVIESWINKEL:
MAW heeft een permanent infoloket over alle aspecten van milieuvriendelijk wonen. Een extra dienst voor inwoners uit bepaalde gemeenten in Oost-Vlaanderen is het leveren van gratis duurzaam planadvies. De lijst van deelnamende gemeenten vindt u op www.milieuadvieswinkel.be.
 
ODE-VLAANDEREN vzw:
De Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen is de koepelorganisatie voor de duurzame energiesectoren. ODE organiseert het overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven onderling en met de overheid, via overlegplatformen per hernieuwbare energiebron.
Vanuit dit netwerk wil ODE bijdragen tot concrete beleidsvoorstellen voor de uitbouw van duurzame energie. 
Meer informatie vindt u op www.ode.be.
 
PASSIEFHUIS-PLATFORM vzw:
Passiefhuis-Platform biedt, dankzij de steun van IWT-Vlaanderen, een begeleiding van A tot Z voor passiefhuisgeoriënteerde projecten, diensten en innovaties en wil zowel bouwheren als architecten en bedrijven bewust maken van energiezuinig bouwen.
De organisatie heeft een databank met concrete, praktische informatie over passief en energiezuinig bouwen die te vinden is op www.passiefhuisplatform.be.
 
STEUNPUNT DUURZAAM BOUWEN WEST-VLAANDEREN:
De Provincie heeft sinds 1 november 2010 een nieuwe werking rond duurzaam bouwen en wonen. Samen met kennispartner ZonneWinDT vzw wordt werk gemaakt van de uitbouw van een provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen voor particulieren en gemeenten. Meer info op www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen .

VIBE vzw:
Om meer te weten te komen over gezond bouwen, wonen en verbouwen, kunt u een kijkje nemen op www.vibe.be. Naast het verstrekken van informatie, voorziet VIBE vzw ook in de ondersteuning, begeleiding en advisering van lokale overheden, verenigingen en particulieren die bio-ecologische (ver)bouwplannen hebben. Het gaat hierbij vooral om trajectbegeleiding, advies over materialen, technieken, enz...
 
ZONNEWINDT vzw:
Bouwers en verbouwers kunnen bij deze vzw terecht voor advies en informatie op het vlak van energiebeheer en duurzaam bouwen. Speciale aandacht gaat naar de zonneboiler en fotovoltaïsche cellen. Meer info op www.zonnewindt.be.