Beste,

Tot op heden hebben we er steeds voor kunnen zorgen dat de transitiearena's van DuWoBo gratis waren. Dit willen we ook in de toekomst graag zo houden. Om daarin te slagen proberen we onnodige kosten zoveel mogelijk te beperken. Naast die financiële kant, hebben we o.w.v. de duurzaamheid ook graag dat de hoeveelheden catering kloppen en we geen overschotjes moeten weggooien. Mogen we er daarom op aandringen dat u bij inschrijving ook effectief naar de arena komt op 27 oktober. 

Mocht u toch verhinderd zijn, laat ons dan tijdig iets weten, a.u.b.

Vriendelijke groeten,

het DuWoBo-team & het Agentschap Wonen-Vlaanderen   

Naam *
Naam
Geboortedatum *
Geboortedatum
Dit is noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot het Vlaams Parlement. Let op! Eerst maand, dan dag.
De workshops Ruimtelijk rendement en Demografie en aanbodbeleid zijn reeds volzet.