GANDHIWIJK in MECHELEN - KPW Architecten

GANDHIWIJK in MECHELEN - KPW Architecten

De uitdagingen voor het sterk verouderde Vlaamse gebouwpatrimonium zijn enorm: een verwachte stijging van de Vlaamse bevolking met 23% tegen 2060, toenemende vergrijzing (26% van de bevolking zullen 65-plussers zijn) en nog meer gezinsverdunning...
Gebouwen die vandaag worden gezet zullen in 2060 moeten kunnen inspelen op een zowel sociaal, economisch als fysiek veranderde omgeving.  Ook de behoefte en verwachtingen van zowel de gebruikers als het beleid (bijvoorbeeld in functie van energieprestatie, toegankelijkheid ...) maakt dat gebouwen aan nieuwe eisen zullen moeten voldoen.
Op dit moment bouwt Vlaanderen nog maar weinig met het oog op die 'verandering'.  Als een gebouw niet kan reageren op die nieuwe uitdagingen, zijn de financiële en sociaal-maatschappelijk implicaties van die starheid groot: een grondige renovatie om het gebouw aan te passen aan de nieuwe gebruiksbehoeften leidt tot hoge financiële kosten, hinder voor de omgeving, het zoeken van een nieuwe woon- of werkomgeving tot het gebouw weer klaar is voor gebruik, meer transport, grondstoffenverbruik, het ontstaan van afvalstromen, enzovoort.
De studie 'veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader' uitgevoerd door VITO, VUB en KU Leuven maakte in de periode 2014-2015 verkenningen voor de Vlaamse bouwpraktijk vanuit dit bouwconcept waarbij men ook tijd, als vierde dimensie inbrengt als ontwerpparameter van een gebouw.

Meer info vindt u op de site van OVAM: