CLT Gent

Steeds meer mensen betalen veel geld voor een minderwaardige woning en delen is in. Waarom zouden we dan ook de grond onder onze woningen niet delen? CLT Gent wil een vernieuwend en democratisch model uitwerken om op gemeenschapsgronden woningen te realiseren tegen betaalbare prijzen en om eigendommen kwalitatief en duurzaam te (ver)bouwen met de focus op kwetsbare groepen. CLT Gent maakt de expliciete keuze te werken voor en met kwetsbare groepen. Drie kernwaarden staan voorop: financieel leefbaar, volhoudbare ontwikkeling en wederkerigheid.

Coachingstraject 

Tijdens het coachingstraject zal er gewerkt worden aan het oprichten van een ‘Trust’, die de beheerder zal zijn van de grond en van eventuele rollende fondsen. Aspecten die in het traject aan bod zullen komen zijn het vormen van partnerschappen, het verfijnen van het verdienmodel en de opmaak van een financieel plan voor de Trust.

Meer info over CLT Gent: www.cltgent.be