Coaching met NDVR

de oudaan-krant

de oudaan-krant

Hoe verliep coachingstraject #9 met sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau NDVR? Eerder kondigden wij dit traject hier aan.

NDVR was één van de initiatiefnemers van het collectief ‘Wij kopen samen den Oudaan’, dat veel aandacht kreeg van pers en burgers. De overheid zette het politiegebouw te koop. Onder gesloten enveloppen. Zonder sterke maatschappelijke voorwaarden. Het Oudaan-collectief had de ambitie om van dit herkenningspunt in de stad een sociaal gedragen plek te maken voor wonen, ontmoeten en werken. ‘Wij kopen samen den Oudaan’ zette de ‘We kopen samen den Oudaan’-website online, waar mensen ideeën voor community-gedreven gebruik van de toren konden geven.

Duwobo voerde een visie-interview met het Oudaan-collectief op 28 april 2016, met Maarten Desmet (NDVR) en Mathias Bastiaensen (architectenbureau Eagles of Architecture), twee van de vele partners van dit project. Daarin verzuchtte Desmet: ‘De Oudaan per opbod verkopen is jammer genoeg tegelijk een middel om elk publiek debat uit de weg te gaan.’   

Het Oudaan-collectief wil meer. Het zoekt vandaag naar een alternatief ontwikkelingsmodel voor ‘beeldbepalend vastgoed’. Doel van dit model is een grote betrokkenheid met de stad te creëren door functievermenging: publieke ruimte, lokaal en sociaal ondernemerschap en bewoning. Een goed voorbeeld is het ZOHO kwartier in Rotterdam, waar een bedrijventerrein, kampend met leegstand, via ‘soft urbanism’-ingrepen een succes werd. In twee jaar tijd trok het terrein 120 bedrijven aan.

NDVR (endeavour, wat zoveel betekent als: een ernstige poging ondernemen) situeert zich, als ‘bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek’, tussen ruimtelijk planners en procesbegeleiders in. In feite verenigt NVDR beide vaardigheden. Aan studies en rapporten ontbreekt het niet, wel vaak aan procesbegeleiding tussen bewoners, organisaties en overheden. 

de oudaan-krant

de oudaan-krant

Het coachingstraject van Oksigen Lab met NDVR legde zich specifiek toe op procesbegeleiding. Welke stappen zijn nodig om de inbreng en meningen van verschillende partners te verenigen? Hoe verloopt het biedproces? Hoe verloopt de verdere uitwerking van maatschappelijke relevante vastgoedontwikkeling?

Want de Oudaan mag net verkocht zijn aan een particuliere vastgoedpromotor (25,5 miljoen EUR!), het Oudaan-collectief werkt verder aan ‘een instrument om stedelijke ontwikkeling toegankelijk te maken voor alle actoren in de maatschappij’. Het wordt een coöperatief model, dat de naam OPP of Open Promotor Platform krijgt, met als slagzin ‘een vastgoedonderneming voor u en ik’. Het coachingstraject met Oksigen Lab begeleidt de verdere ontwikkeling van dit coöperatief ontwikkelingsmodel, dat op andere projecten toepasbaar moet zijn. Want beeldbepalende gebouwen die op een oplossing wachten, zijn er voldoende.

Inmiddels kreeg deze Oudaan een 'BWMSTR Label’, label van Vlaams Bouwmeester voor vernieuwende en beleidsrelevante ideeën of onderzoek. Vlaams Architectuurinstituut (VAi) belicht dit najaar alle projecten met dit BWMSTR Label; op 18 oktober beet het Oudaan-collectief de spits af. Met een traject naar een Open Promotor Platform, publieke debatten en een tentoonstelling in de wandelgangen van De Singel.

Op het openingsdebat van 18 oktober werd de informatiekrant Oudaan voorgesteld die het traject belicht. De tentoonstelling (16 langere interviews van partners) is vrij in De Singel te bekijken tot 15 januari 2017. Op 11 januari 2017 wordt het OPP of Open Promotor Platform voorgesteld. Over het vervolg van dit traject weldra meer op het Duwobo-blog.

De Oudaan-krant (foto's: met dank aan VAi)

De Oudaan-krant (foto's: met dank aan VAi)