Toontjeshuizen

Toontjeshuizen is een project waarin verschillende betrokken partijen vanuit een persoonlijke motivatie én een gezamenlijk ondernemersperspectief streven naar sociale ondernemerschapsmodellen voor kleinschalige woonzorg van gehandicapten in België. Een kleine 10-tal actoren uit de bedrijfswereld, het middenveld en overheid engageren zich om samen vorm geven aan een integrale schaalbare oplossing waarin er naast wonen en zorg ook rekening wordt gehouden met o.m. werken en vrije tijdsbesteding.

Coachingstraject

Tijdens het coachingstraject wordt er met verschillende stakeholders uit de zorgsector, bouwsector en overheid een opschaalbaar business model ontwikkeld.