CORE

CORE cvba-so is een autonome coöperatie opgericht door studenten en vennoten. CORE zorgt voor duurzame innovatie door verscheidene energiebesparende projecten te ontwikkelen binnen 3 domeinen: huisvesting, industrieel energiegebruik en mobiliteit. Deze projecten focussen op efficiënt en duurzaam energiegebruik en worden door het team ondersteund van idee tot realisatie. De beschikbare kennis en know-how koppelt CORE bewust terug naar de academische wereld en de maatschappij. Zo werkt CORE actief mee aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Coachingstraject

Het DuWoBo coachingstraject zal inzetten op het stimuleren van de groei van CORE mits het bepalen van een complementaire positionering binnen de markt van (professionele) dienstverleners, alsook de verankering van CORE in het onderwijslandschap en een doorlichting van het governance-model.

Meer informatie: www.thinkcore.be