Renovatiepraktijk

Dubolimburg vzw is de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg en richt zich op 3 doelgroepen: bouwprofessionelen, overheden en particulieren. Dubolimburg brengt haar kennis en knowhow via kanalen zoals kennisuitwisselingsplatformen, excursies, website, nieuwsbrief en sociale netwerksite naar de juiste doelgroep. De vzw heeft de ambitie om de weg vrij te maken voor duurzaam bouwen door op het terrein daadkrachtig integrale realisaties te verwezenlijken via samenwerking met sleutelactoren met een gemeenschappelijke grondstroom.

Coachingstraject

DuboLimurg wilt in de Provincie Limburg de actoren verzamelen voor de lancering van de Limburgse Renovatiepraktijk. Deze structuur zou een aantal bouwstenen van ontwikkelde diensten willen groeperen (huisdokter, renovatietoolbox, de in Limburg versterkte renovatielening, energiescans, groepsaankopen) en aanbieden aan particulieren. Het Duwobo coaching traject zal het prille business model verder helpen ontwikkelen met oog op maximale sociale impact en de aanvraag begeleiden van een IWT‐haalbaarheidsstudie via de Sociale Innovatiefabriek.