Cohousing Mechelen

Cohousing Mechelen is ontstaan vanuit enkele individuen die in Mechelen een cohousing project wilden opzetten. Hiertoe richtte de groep in 2012 samen de vzw Samenwonen Mechelen op. Na heel wat pistes te hebben onderzocht voor een mogelijke locatie in Mechelen, selecteerde de groep Sint Gumaris, eigendom van bisdom in Mechelen als concrete optie voor hun cohousing project. Het terrein/pand biedt mogelijkheden voor een 25tal wooneenheden alsook voor extra ruimte voor coworking, gemeenschapsdiensten zoals een kinderdagverblijf, sociale organisaties etc.

Coachingstraject

Binnen het traject dat cohousing Mechelen doorloopt zal gewerkt worden aan het bouwen van een business case en het uitschrijven scenario’s, het uitwerken van de financiële haalbaarheid, het formuleren van een (financieel) voorstel naar kandidaat-bewoners en externe investeerders, en het uitklaren van de juridische constructie.