Acasus

POM West‐Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel. Met het starterscentrum Acasus heeft de organisatie de ambitie om o.a. ateliers en kantoorruimtes aan startende ondernemingen in de bouwsector aan te bieden, opleidingen te organiseren, als netwerkpunt te dienen, advies inzake (duurzaam) (ver)bouwen te verlenen aan particulieren en organisaties en als toonpunt en demonstratieruimte te dienen voor vernieuwende duurzame technieken.

Coachingstraject

Tijdens het coachingstraject zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van een duurzame business case voor het bedrijvencentrum Acasus te Veurne voor duurzame renovatiebedrijven.