In kader van de nieuwe online community heeft DuWoBo een coachingsaanbod uitgewerkt waardoor 12 trajecten coaching op maat kunnen krijgen aan een voordelig tarief.

Eerste trajecten van start!

 

Coaching op maat

Een DuWoBo coachingstraject is een traject op maat, met een coach die de beste expertise en achtergrond heeft om u te begeleiden doorheen de verschillende sessies. De coachingstrajecten richten zich op uw behoeften. Wij kunnen u onder meer begeleiden in het ontwikkelen of versterken van producten en diensten, het betreden van de markt of marktsegmenten, het aantrekken van nodige partners of middelen voor ambitieuze groei, waarbij sociale en ecologische impact verweven is met omzetgroei.

De coaching wordt verzorgd door Oksigen Lab, en om een geschikte coach voor u te vinden werken we met een open pool van coaches: zowel interne als externe experts staan ter beschikking om u waardevolle coaching aan te bieden. 

Duur & Tarief

Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 6 tot 8 sessies, wat overeenkomt met ca. 6 dagen. Deze dagen zijn inclusief voorbereiding en nazorg door de coach.
Dankzij de financiële tussenkomst van Duwobo kunnen ondernemers genieten van coaching aan verlaagd tarief. De dagprijs voor de ondernemer bedraagt 150 euro, te betalen na afloop van de coaching sessies.

Per traject worden er in samenspraak met de ondernemer een aantal succescriteria overeengekomen die binnen de 3 tot 6 maanden na beëindigen van het coachingstraject behaald worden. Succescriteria kunnen bv. een aantal commerciële targets, een actie- of investeringsplan zijn. In geval van succes binnen deze 3 tot 6 maanden, volgt een bijkomende succes fee van 375 euro per dag. Hierdoor komt de totale investering door de ondernemer op 525 euro per dag. In geval van geen succes blijft de bijdrage van de ondernemer de initiële 150 euro per dag. 
De coaching kan mogelijk in aanmerking komen voor KMO portefeuille, afhankelijk van uw organisatie of ondernemingsvorm.

Gratis intakegesprek

De doelstellingen en de aanpak van het coachingstraject worden steeds in een gratis intakegesprek met u of uw team opgemaakt. Hierin gaan we graag dieper in op een aantal kernelementen die relevant zijn voor het voorstel qua coaching traject. 

Meer informatie

Contacteer Anna Kint, anna@oksigenlab.eu