Kernversterking - Is hoogbouw een optie? (zomerreeks deel 3): terminologie

Gebruik de juiste terminologie, zegt Johan Van Reeth (BUUR).

Hoogbouw

Een gebouw van meer dan 25 meter hoogte.

Hoger bouwen

Een gebouw met meer dan 150% van de referentiehoogte in de omgeving.

Schaalvergroting

Een gevelbreedte van meer dan 200% van de referentiebreedte in de omgeving = ‘schaalvergroting’. (Wees hier voorzichtig mee)