Leren van "Lex-tech": ook voor RUP en ruimte?

Op de recente conferentie van Vibe vzw te Antwerpen viel ons de verzuchting van meer dan één ambtenaar in een stad of gemeente op. De regelgeving rond ruimte en vergunningen is vaak complex. Op hen komt veel af. Goed voorbereide en gespecialiseerde partijen, bijvoorbeeld, die bij hen aankloppen.

Hoe kan die lokale ambtenaar zich voldoende gesteund weten? Waar alle nodige kennis halen? Hoe regels communiceren?

Opnieuw willen we de inspiratie uit "lex-tech" opperen. Dit slaat op de digitale innovatie in de advocatuur en juridische wereld, zoals die vandaag in ons land, bijvoorbeeld in Gent, al bestaat. Deze digitale vernieuwing wil die wereld grondig vernieuwen. Zowel het verdienmodel als de beschikbaarheid van kennis en regels. Dit laatste vonden we vooral interessant.

Ook dit weekend was er een artikel over in de krant (Sofie Vanlommel, 'Het einde van uurtje factuurtje', De tijd, zaterdag 25.11.2017). Innovatieve juristen willen naar een abonnementsvorm voor kennis. Er wordt gekeken hoe repetitieve kennis geautomatiseerd kan worden: "opzoekingen, eenvoudige contracten, algemene voorwaarden, eenduidige conflicten tussen bedrijven" worden hier als voorbeelden genoemd. Zulke modellen streven ernaar dat de nodige kennis altijd geactualiseerd blijft.

Voor ambtenaren ruimtelijke ordening zou het een oplossing zijn om repetitieve kennis sneller terug te vinden, steeds actueel. Hoe die standaardisering zo introduceren, dat ambtenaren zich beter beslagen en vooral gesteund voelen? Het gaat erom met technologie kleine schepenijen en departementen ruimtelijke ordening te helpen.

Ook in het onderwijs bestaan platforms waar leerkrachten informatie kunnen vinden, zodat niet iedereen de hulpmiddelen zelf moet uitvinden. Zo kan bovendien iedereen zelf makkelijker iets delen.