BeeOdiversity-oprichter Bach Kim-Nguyen: 'We moeten anders denken'

Het mooiste seizoen loopt bijna op zijn einde, maar toch sterven er te veel bijen. Om wakker van te liggen? Absoluut, zegt landbouwingenieur Bach Kim Nguyen, initiatiefnemer van MVO BeeOdiversity, die als missie het behoud van bestuivers heeft. Van elke bijenkorf sterft vandaag éénderde van de populatie. In België is de sterftegraad hoger dan 30% of twee keer meer dan aanvaardbaar.

Zonder te imkeren kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen tot de instandhouding van bijen, want zonder de bij is er geen leven. In Expo vind je onder duurzame wijken en diversiteit in woonwijken verbeteren al een signalement over BeeOdiversity, met enkele onthutsende cijfers, waaruit blijkt dat we voor have en goed afhankelijk zijn van de bij.

Is het een oplossing om de bij te vervangen, zoals experimenten in de V.S. en China proberen? Wetenschappers zetten robots in die de bevruchting van Californische amandelbomen op zich nemen. In China, waar sommige streken geen één bij hebben, gaan mensen aan de slag met een penseel om de bevruchting uit te voeren. ‘Dat kan niet de oplossing zijn, aldus Bach Kim, als je weet dat één bijenkolonie meer dan vier miljard bloemen bevrucht. Begin er maar aan.’   

De oplossing is bijen in stand houden en hun sterfte tegen te gaan.  Dit kan door bescherming, voldoende voedsel en door te zorgen voor biodiversiteit, zodat de bij aan bestuiving kan doen. Enkele landbouwingenieurs van de universiteit van Luik-Gembloux wisten allang hoe belangrijk de bij was. Alleen, er werd volgens hen niet voldoende gedaan met de resultaten van hun onderzoek. Dus gingen ze zelf tot actie over. BeeOdiversity werd opgericht in 2012 door Bach Kim, die zijn doctoraat over de instandhouding van bijen schreef en die inzake dit thema een wereldautoriteit is, samen met Olivier le Hodey, Emmanuel Lion en Michaël van Cutsem na een managementsopleiding.

Sociale innovatie

BeeOdiversity, dat als motto Be Part of the Cycle heeft, doet aan sociale innovatie. De onderneming brengt actoren rond de bij samen in één netwerk. Sommige komen in aanraking met pesticiden, zoals landbouwers. BeeOdiversity leidt hen op om het met minder te doen. Meer dan 100 landbouwers volgden reeds een opleiding. Andere actoren verrichten eerstelijnszorg tegen bijenziekten, zoals veeartsen en imkers. Ook zij krijgen opleiding. En tenslotte gaat het om bewustmaking bij actoren die cruciale voedseltekorten van bijen kunnen tegengaan, zoals bedrijven, gemeenten, en u en ik, op onze eigen kleine schaal. Met openbare instellingen kunnen bewustmakingsprojecten worden opgezet, waarin toerisme, opvoeding, wetenschap samenwerken rond ecologie.  

BeeOdiversity levert de nodige ideeën en projecten. De onderneming voert analyses uit en biedt ondersteunend wetenschappelijk onderzoek. Zo ontwikkelde de onderneming een milieu-monitoringtool die op het terrein metingen in kaart brengt, zoals vluchten die een bij uitvoert. BeeOdiversity is reeds actief in België, Frankrijk, Roemenië, Wales, en hoopt die activiteiten in Europa en de wereld nog uit te breiden.

Spa

In België loopt een groot project bij waterbottelaar Spa. Moederbedrijf Spadel investeerde in de bescherming van 13.000 hectaren, waar een gunstig klimaat voor bijen werd voorzien en bijenkasten werden geplaatst. Van de 136.000 bijen bij de start steeg het aantal ginds naar 400.000 bijen.

Knokke-Heist

Knokke-Heist is een bijenvriendelijke gemeente. Naast het inzaaien van bijenvriendelijke planten door de groendienst, waarmee is gestart in 2011, richtte de gemeente een bijen- en biodiversiteitscentrum in aan CC Scharpoord. Meer dan tien insectenvriendelijke tuintjes werden aangelegd, onder meer een bijentuin in de Paulusstraat. Ook werden twee fietsroutes en één wandelroute rond biodiversiteit en bijen ingericht.  De stad levert ook zaadmengsels om thuis bloemen in te zaaien. ‘De reacties zijn zeer positief. De bevolking is blij dat er iets wordt gedaan voor de bijen en dat de gemeente nog groener werd door de vele bloemenweiden’, zegt Lawrence Van Damme (Dienst Milieu en Natuur). Meer informatie vind je hier.

Bloemenweide Knokke-Heist

 Opschaling

Onlangs werkte Oksigen Lab met BeeOdiversity aan enkele volgende stappen. Dit project hielp BeeOdiversity om te schaven aan haar zakelijk model en sociale impact, om hulp te krijgen bij de ontwikkeling van haar activiteiten, om nog meer investeringen aan te trekken en een internationale strategie uit te werken. Met enkele goede resultaten. BeeOdiversity werd verkozen tot fellow bij Ashoka en was winnaar van de Benisi-Sian Award (Benisi.eu, Social Innovation Accelerators Network) In het eerste coachingsjaar verdubbelde de omzet en vergrootte de onderneming haar impact. Ze slaagde er ook in om 65.000 EUR extra kapitaal op te halen.  

 

Bijen- en biodiversiteitscentrum Knokke-Heist