Coaching met Maggie van start

 Prototype

Prototype

Het coachingstraject met het Belgische Maggie Shelter ging van start. DMOA Architecten bvba en Maggie Program ontwikkelden een grote tent, eerder een shelter: de Maggie. Energiezuinig en niet duur. De Maggie is een tijdelijke constructie op basis van geëxtrudeerde aluminiumprofielen die zich als een vaste constructie gedraagt, omdat ze alle kwaliteiten en criteria ervan benadert.

Een Maggie-shelter heeft dubbellagige wanden, die, naar het voorbeeld van de jurt, opgevuld kunnen worden met zand, ander organisch materiaal of afval, zoals plastic. De combinatie van zand met een ander isolatiemateriaal geeft het beste resultaat. Vanuit de lokale economie waar de shelter staat, kan men materialen en arbeid voor de opbouw inzetten.

Alle designcriteria bij elkaar genomen scoort Maggie zeer goed inzake ‘cost of ownership’. Ze voldoen aan alle criteria van gebruiksvriendelijkheid en zijn geschikt in extreme weers- en klimaatsomstandigheden. Andere voordelen zijn de levensduur van 15 jaar en de compacte vorm bij transport (4 kubieke meter). De constructie voorziet in een goede luchtcirculatie.

De tenten kunnen ingericht worden met projectmeubilair voor verschillende functies. De Maggie shelters lenen zich vooral voor medische, educatieve en veiligheidstoepassingen. Ze kunnen ingezet worden in de volgende situaties:

  • Medische boegen: wanneer temperatuurregeling en hygiëne van belang zijn. De zeilen van de shelter kunnen makkelijk gedesinfecteerd worden.
  • Schooltjes: de shelters kunnen aangevuld worden met aangepast meubilair. Dit geldt voor ziekenboegen, maar evenzeer kan men van de shelter klaslokalen maken.
  • Opleidings- en coördinatiecentra: kunnen ook volledig ingericht worden.
  • Opslag onder temperatuurregeling: perfect mogelijk, ook dankzij de inbreng van projectmeubilair, zonder dat goederen worden aangetast.

Coachingstraject

Maggie-program reikt door innovatie en het toepassen van technologie oplossingen aan voor sociale uitdagingen. Het doet dit door partnerschappen aan te gaan met partijen die de nodige expertise bezitten. Momenteel richt het programma zich volledig op de ontwikkeling van de Maggie shelters. Het doel van het coachingstrajcect is drieledig: het businessmodel verfijnen, de verkoopsstrategie verhelderen en ondersteuning krijgen bij de verdere ontwikkeing (business development). Voor meer informatie, zie ook Maggie op Facebook.