Nieuwe tool in de maak om diepe renovatie van collectieve woongebouwen te stimuleren!

Hoe kunnen we de syndicus helpen een werkbaar model te vinden om diepe renovatie van collectieve woongebouwen te stimuleren? Stad Gent initieerde al verschillende projecten rond individuele en collectieve renovaties, maar vond tot nog toe geen geschikte oplossing om een collectieve aanpak voor de renovatie van appartementsgebouwen te stimuleren. Tijd om daarin verandering te brengen. Samen met partner Passiefhuis-Platform ontwikkelde Stad Gent een nieuwe tool ter ondersteuning van de syndici.

Renovatiewerken kunnen het energieverbruik enorm doen dalen en de waarde van een gebouw in stand houden en zelfs verhogen, maar toch begint niet iedereen er graag aan wegens de kosten die deze werken met zich meebrengen. En dit is in het geval van collectieve woongebouwen nog een complexer verhaal. Passiefhuis-Platform ging in gesprek met de verschillende actoren die betrokken zijn tijdens zo’n renovatieproces, om voeling te krijgen met de huidige situatie en inzicht te krijgen in de bestaande knelpunten. Hoe pakken syndici vandaag renovatieprojecten aan? Hoe brengen ze dit aan bij de verschillende eigenaars? Waaraan hebben syndici nood wanneer ze geconfronteerd worden met grote renovatiewerken? Wanneer worden architecten en technische experts betrokken? Welke rol spelen financiële instellingen in dit proces?

Op basis van deze gesprekken werden de eerste contouren van een draaiboek getekend: een gefaseerde aanpak om syndici en eigenaars te stimuleren en te begeleiden om zelf het heft in handen te nemen bij renovatieprojecten. Hoe wordt dit concreet gedaan? Het draaiboek is opgebouwd uit drie fasen waarbij de syndicus van bij het begin tot het einde van het traject begeleid wordt. De ondersteuning is van uiteenlopende aard: van technische tips, tot de analyse van financiële mogelijkheden, tot het aanbieden van groepsbegeleiding etc.

De eerste fase gaat van start met een quick-scan. Met welke informatie spreek je als syndicus de verschillende eigenaars aan om hen aan te moedigen om een scan te laten doen van het globale gebouw? Wie kan zo’n scan uitvoeren en wat kost dat? Vervolgens worden in een tweede fase de resultaten van zo’n quick-scan met de eigenaars besproken. De eigenaars krijgen een overzicht van de gedetecteerde problemen en suggesties om ze aan te pakken, inclusief timing en raming van kosten. Tenslotte is er de derde fase waarin de eigenaars begeleid worden om een beslissing te nemen om een offerte op te vragen en hulp te krijgen bij de interpretatie van alle parameters die in het beslissingsproces komen kijken. Ook juridische vraagstukken komen hierin aan bod.

Vandaag zijn twee proefprojecten van start gegaan om het draaiboek in praktijk te testen: twee appartementsblokken lieten reeds de quick-scan uitvoeren. De syndici bleken alvast erg enthousiast te zijn over de ontzorging die het traject met zich meebrengt.

Het eindresultaat van het werk wordt voorgesteld op de 6de Dag van de Syndicus op 28 April 2016 door Els Vanden Berghe van Passiefhuis-Platform en Olivier De Cock van Oksigen Lab die het traject coachte.

Meer informatie: http://www.dagvandesyndicus.be/