Hoe komaf maken met de stedelijke regio als "autoriool"?

Canadese urbanist Brent Toderian heeft in een lezing van een tiental minuutjes mooi samengevat wat we via de DuWoBo-visie-interviews recent bijeen brachten. Het leuke is dat hij drie boeiende visies op ruimtelijke ontwikkeling bundelt en samenvat in die korte, speelse lezing die focust op koning auto. Zo spreekt Toderian over de nood aan Design Thinking, een nood die Joachim Declerck met verve verdedigt. Net als Luc Eeckhout bij ons, stelt de Canadees een filosofie van de nabijheid centraal in zijn urbanisme. Hij heeft het vervolgens over de transformatie die nodig is voor de suburbs. Noord-Amerikaanse steden zijn dan wel anders tot stand gekomen en wat betreft suburbs op het eerste zicht vaak veel uitgestrekter - de fameuze sprawl. Doch toont het werk van Johan Van Reeth van BUUR in het project Regionet Leuven duidelijk aan dat we met vergelijkbare problemen en dimensies rekening moeten houden als we het hebben over stadsmobiliteit. Er is dus goed nieuws: we hebben in Vlaanderen sterke visies en er liggen kansen voor het rapen om ze te combineren en aan elkaar te toetsen om vooruitgang te boeken met de transitie naar een duurzame vorm van ruimtelijke ontwikkeling.  

Coverfoto: Flanders Today