Yves Michiels: "Hout is het bouwmateriaal van de 21ste eeuw"

 Yves Michiels van NewCraft. Foto: Floris Van Cauwelaert

Yves Michiels van NewCraft. Foto: Floris Van Cauwelaert

Yves Michiels wil met NewCraft de principes van modulaire woningbouw ook mogelijk maken in de steden. “Als we de steden wensen te verdichten, moeten we werk maken van het optoppen van bestaande gebouwen maar dan wel op uitgesproken milieubewuste wijze”, stelt Yves Michiels.

Wat je opbouwt, moet je ook weer uit elkaar kunnen halen
Yves Michiels (NewCraft)

NewCraft heeft als ambitie snel, aanpasbaar en milieuvriendelijk te bouwen. Deze modulaire aanpak laat toe gebouwen aan te passen aan concrete noden. “Wat je opbouwt, moet je ook weer uit elkaar kunnen halen”, meent Yves Michiels. “Op die manier passen we circulaire bouwmethoden toe, waarbij materialen integraal kunnen worden hergebruikt. Dat betekent dat we het bouwproces grondig moeten herdenken. In onze methode vertrekken we van componenten eerder dan van integrale prefabconstructies. Je assembleert de componenten ter plaatse. Het moet je in staat stellen het gebouw achteraf uit elkaar halen maar ook uit te breiden of anders in te delen. Het is dus geen alles of niets constructie zoals bij prefab woningen. Daarvoor is een mindswitch nodig. Wij willen daar graag onze rol in spelen en zowel zelf projecten ontwikkelen als architecten en ontwikkelaars ondersteunen in het toepassen van nieuwe bouwtechnieken.”

Optoppen

“De techniek die we hanteren, laat ook toe om gebouwen op te toppen. Hoe gaan we onze steden op een duurzame manier verdichten? We moeten af van enkele in nieuwbouw te denken en durven kijken naar hoe we de huidige infrastructuur kunnen aanpassen en verbeteren. Als steden willen beantwoorden aan een steeds groeiende vraag aan gezonde woningen, is optoppen een essentiële optie. Onze aanpasbare bouwtechniek laat dat zo’n uitbreidingen toe.”

Hout

“Wij gebruiken massieve houten panelen om een woning of module mee op te bouwen”, aldus Yves Michiels. Hij verwijst naar de Canadees Michael Green die een prominente voorvechter van houtbouw. “We zijn ook van mening dat hout hét bouw materiaal van de 21ste eeuw. Vandaag weten we er veel beter mee te werken wat ons toelaat met hout in de hoogte te bouwen. Hout kan perfect concurreren met beton en baksteen, materialen die een zeer zware impact hebben op het klimaat.”

Eenvoudig bouwen

Wat is dynamisch bouwen?

Dynamisch of veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie met als uitgangspunt dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.

“Vereenvoudigen is een essentieel onderdeel voor het realiseren van een duurzame ommekeer in de bouw. We moeten écht eenvoudiger beginnen bouwen. Als je een mooie houten wand hebt - die je bij voorbeeld ook perfect kan verven - waarom daar dan nog een gips wand tegen plaatsen? Ook technieken zoals het op spuiten van isolatiematerialen zijn zeer problematisch. Hoe verwijder je die dingen weer? Dit past niet in een filosofie van dynamisch bouwen. We moeten in zekere zin onze verwachtingspatronen ‘downsizen’. Er is perfect een evenwichtsoefening mogelijk tussen creatieve vrijheid en dynamisch bouwen die leidt tot: sneller, gezonder en betaalbaarder bouwen.”

NewCraft nam deel aan de wedstrijd betaalbaar bouwen van de provincie Vlaams Brabant met twee modellen uitgewerkt volgens de NewCraft-principes. Het gaat om woningen van 50m2 en 80m2. Zelf zal Yves Michiels in hout een eerste prototypische NewCraft woning bouwen voor zijn gezin. “We moeten ons concept kunnen tonen, zodat mensen het bij wijze van spreken in levende lijve kunnen ervaren, aanraken.”