Marc Schepers (CityDepot): “We willen de impact van bouwlogistiek op de binnenstad drastisch verlagen”

 Marc Schepers, CityDepot.

Marc Schepers, CityDepot.

CityDepot is gespecialiseerd in stedelijke distributie en concentreerde zich tot voor kort voornamelijk op logistiek van kleinhandel in de binnenstad. Daar komt nu verandering in. “We beginnen dit jaar met het consolideren van logistieke stromen van en naar bouwwerven”, kondigt CEO Marc Schepers van CityDepot aan. “Dat heet construction consolidation en kan er mee voor zorgen dat de negatieve impact van bouwwerven op de binnenstad drastisch verlaagt.”

“We consolideren de logistieke stromen van verscheidene leveranciers aan de rand van de binnenstad en we persen bij wijze van spreken lucht uit de voertuigen”, zegt algemeen directeur Marc Schepers van CityDepot. Het doel is minder - of minder belastende -  vrachtvoertuigen de binnenstad in te sturen. Dat levert winst op voor alle betrokkenen. “De marge maak je door leveringen te combineren”, aldus Schepers.

De ecologische voetafdruk verbetert met 20 procent
Marc Schepers

“Vanuit een duurzaam perspectief moet je de besparing niet zozeer zien in het aantal voertuigen minder dat de baan op moet in de steden. Dat effect is eerder minimaal. Ook het verschil in aantal afgelegde kilometers is klein. Maar de ecologische voetafdruk verbetert met 20 procent omwille van het type voertuigen: we werken met kleinere, ecologische voertuigen. Een extra voordeel van de kleinere voertuigen is de veiligheid: ze hebben geen dode hoek, de chauffeurs kennen het terrein goed. Een ander aanzienlijk voordeel is de winst op de ‘terugkeerkilometers’. We proberen ervoor te zorgen dat onze voertuigen niet leeg terugkeren. Vanuit de plaatsen waar ze leveren kunnen ze recyclables, afval, e-commerce pakketjes etc. mee terugbrengen. We hebben hier nog werk aan de winkel, maar potentieel is het positieve effect aanzienlijk.”

Construction consolidation

CityDepot heeft zich de eerste jaren geconcentreerd op de binnenstedelijke logistiek van de kleinhandel. Goed voor 5 à 10 procent van de totale logistieke stromen in de stad maar één waar relatief veel voertuigen worden voor ingezet. Nu wil CityDepot daar de bouwlogistiek aan toevoegen, goed voor 30 procent van de logistiek in de binnensteden.  

“We onderzoeken vandaag de business case van de zogenaamde construction consolidation, maar we zijn ervan overtuigd dat er muziek in zit. Het doel is het hele logistiek management van stedelijke bouwwerven op ons te nemen. We willen bouwwerven een volledige ondersteuning bieden voor hun logistiek management in de binnenstad. De meerwaarde die we kunnen bieden is meervoudig: we hebben stockageruimte in de binnenstad, er is minder gedoe met de aanvraag van vergunningen voor stockage op en aan de werf en de stocks zijn bij ons beter beveiligd. Daarmee verlagen we de complexiteit van opereren in de stedelijke omgeving. Bovendien kunnen we met slim voorraadbeheer inzetten op het creëren van bouwpakketten op maat voor de werkzaamheden van die dag of die week. Door de stocks en voorraden weg te nemen van de werf, creëer je bovendien meer efficiëntie op de werf zelf.”

We willen bouwwerven een volledige ondersteuning bieden voor hun logistiek management in de binnenstad
Marc Schepers

Het is een innovatief verhaal waarvoor CityDepot heel wat stakeholders warm voor probeert te maken. “We gaan op zoek naar voortrekkers die hier met ons op willen werken. In se passen we toe wat we vandaag al doen met order picking, alleen moeten we ons nu flexibel weten aan te passen aan het typische karakter van de bouwlogistiek. De knowhow halen we uit Engeland. We hebben een partner die dit concept al jaren toepast in Londen. Construction consolidation is dus een bewezen business case. Het gaat er om de integratie efficiënt te doen verlopen hier bij ons.”

Hebben de grote aannemers hun logistieke stromen dan niet al sterk geoptimaliseerd? “Jazeker, maar in het groter geheel van bouwwerven in de binnensteden is dat steeds suboptimaal”, meent Marc Schepers. “Wij hebben een uniek voordeel. In de bouwsector is er, net als in andere sectoren, stevige concurrentie tussen bedrijven. CityDepot kan als neutrale speler de angel eruit halen en helpen de innovatie in gang te zetten, wat potentieel alle betrokkenen ten goede komt.”

Nieuw logistiek centrum 

De eerste projecten beginnen dit jaar in Brussel, daarna volgt Hasselt. “Aan het Albertkanaal in Hasselt beginnen we met de bouw van een logistiek centrum met een oppervlakte van 2.200 vierkante meter. We willen hier specifiek inzetten op construction consolidation. We zijn daarvoor al in gesprek met de Stad Hasselt, Confederatie Bouw, Waterwegen en Zeekanaal en architecten. De stad Hasselt plant de bouw van een nieuw stadhuis. Met een project van die allure kunnen we perfect aantonen wat de meerwaarde van CityDepot voor de logistiek van een bouwwerf kan betekenen. Het zou mooi zijn als de lokale overheid ons daarin wil betrekken.”

De locatie aan het Albertkanaal geeft extra voordelen. “We kunnen grote vrachten organiseren via de waterwegen. Grotere, gepalletiseerde vrachten kunnen we perfect vanop het kanaal lossen om dan via onze gespecialiseerde stadsdistributie bij de bouwwerven just-in-time en op maat te worden geleverd. Uiteraard zullen we in samenspraak met de aannemers analyseren welke stromen best over de weg en welke beter via het water kunnen worden vervoerd. Wat primeert is wanneer de goederen worden geleverd, niet hoe ze daar geraken.”

Bouwheer overheid

Kan de overheid die innovatie in stadsdistributie een duwtje in de rug geven? “Het vergunningsbeleid van de overheid is een sleutel om de bouwlogistiek in onze binnensteden anders te regelen. Een flankerend beleid voor initiatieven zoals het onze is van belang, maar er moeten ook alternatieven zijn voor de bouwpromotoren en aannemers. In de aanvangsfase kan de overheid, die zelf bouwheer is, het goede voorbeeld geven door met ons in zee te gaan en mee aan te tonen dat construction consolidation werkt.”

Het instant én gratis verhaal blijft niet duren.
Marc Schepers

De impact van de logistiek is niet min. Schepers vindt dat er ook wat lucht kan worden geperst uit de verwachtingen van klanten die hun pakjes meteen en gratis willen geleverd krijgen. “Op de een of andere manier moet de logistiek betaald worden. Algemeen kan je stellen dat er daardoor steeds meer druk zit op logistieke diensten. De verwachtingen schuiven steeds verder op richting snelheid en op maat. Er is een perceptie bij de klant dat alles variabel, snel, flexibel moet gebeuren. En gratis! Kijk maar naar wat e-commerce platformen daarover communiceren. Je kan je ernstige vragen stellen bij dat model. Het instant én gratis verhaal blijft niet duren. Meer en meer bedrijven stellen: een levering moet je betalen, anders moet je je pakket zelf komen ophalen.”

Kritische massa

CityDepot neemt in dat logistieke landschap een bijzondere plaats in. “Er zijn een aantal tegenstrijdige krachten aan het werk. Veeleisende klanten verwachten steeds hogere service levels. Tegelijk worden de voorraden just-in-time geleverd want de stockage is duur. Het gevolg is dat de stocks op de wegen worden geduwd, samen met de automobilisten die de auto blijven gebruiken. Aan de andere kant verhoogt in de steden het bewustzijn rond leefbaarheid. De stadsbewoners willen niet blijven opdraaien voor de overlast. Daarom is de perceptie over die last mile in de stedelijke logistiek sterk veranderd. Logistieke bedrijven willen hun vrachtwagens niet langer vast zien zitten. De stedelijke overheden willen slimmere logistiek op hun wegen. Wat CityDepot uniek maakt, is dat we een organisatie zijn die - in een netwerk - mee de kritische massa creëert voor de innovatie in stadslogistiek. We hebben bovendien de steun van bpost”, stelt Marc Schepers. Met andere woorden: CityDepot heeft de wind in de zeilen, want weet via innovatie een sterke business case te combineren met een duurzame missie.

CityDepot is ontstaan als vzw in 2011. In die eerste jaren werd het bewijs geleverd van de sociale, ecologische missie van het bedrijf. In 2015 werd de NV CityDepot opgericht, waarvan Marc Schepers samen met 4 andere mede-oprichters de meerderheid van de aandelen heeft. Bpost bezit 48 procent van de aandelen.    

Hieronder nog een korte reportage van TV Limburg over het werk van CityDepot van 2013, met focus op de kleinhandel: