"Meer nodig dan tunnels renoveren om hoofdstad te ontsluiten"

 Bron: BUUR

Bron: BUUR

Denk niet dat enkel de renovatie van tunnels het probleem van Brusselse mobiliteit uitmaken, maar erken de uitdaging op niveau van het metropolitaan gebied omheen de hoofdstad. Dat is het opgemerkt betoog van Jens Aerts van het Bureau voor Urbanisme BUUR in een artikel op sociale media

Volgens de Post Carbon Institute is één van de zes pijlers van veerkracht in de samenleving, systeemdenken (de andere vijf pijlers zijn: mensen, adaptatievermogen, transformatievermogen, duurzaamheid en moed). Het systeemdenken is wat volgens Jens Aerts dringend meer nodig is om de mobiliteit om en rond Brussel te ontsluiten. BUUR ontwikkelde voor de regio rond Leuven een zeer knappe visie met Regionet. We lieten Johan Van Reeth van BUUR daarover hier al uitgebreid aan het woord. In één zin samengevat betoogt hij dat de Leuvense mobiliteit een regionale mobiliteit is. 

But in reality one third of all Belgians, living in that metropolitan area enter, exit, work and recreate in Brussels on a regular basis. So the network of infrastructure, be it road, train, subway, trams, buses or recent fast bike tracks, have a metropolitan scope, for the sake of competitive economical conditions, for a good living environment, for a better air quality, for reducing urban sprawl and zero use of natural resources.
— Jens Aerts (BUUR)

Diezelfde argumentatie ontwikkelt zijn collega Jens Aerts voor Brussel, op basis van een studie die BUUR uitvoerde in 2012. De mobiliteit van de hoofdstad moet regionaal worden bekeken. Dat betekent dat je Leuven, Mechelen, Vilvoorde, Aalst, Geraardsbergen, Edingen, Eigenbrakel, Waterloo en Waver meeneemt in de analyse. Waarom eigenlijk? Omdat in die zone een derde van alle Belgen wonen en ze op regelmatige basis de hoofdstad aandoen, voor hun werk dan wel om te ontspannen. Dus bekijk je best alle vervoersmodi in die zone op een metropolitane schaal. Als je wil uitmaken wie voor de eventuele renovatie van de Brusselse tunnels moet betalen, weet je best ook wie er gebruik van maakt. Logisch toch?

Al gauw kom je dan in terecht in ons typisch Belgisch, federaal imbroglio. Daarom roept Jens Aerts op om een overleg- en beheersplatform voor de metropolitane regio op te richten. "Brussel heeft nood aan een poilitiek en administratief kader dat erkenning geeft, visie ontwikkelt en kan plannen in functie van de metropolitane regio als de kern van België, in het hart van Europa."