Lichte stijging aantal bouwvergunningen voor renovatie

Wie de statistieken van het aantal bouwvergunningen voor renovatie in Vlaanderen er op nakijkt, stelt nog geen grote trendbreuk vast.

Er is dan wel een lichte stijging de laatste jaren maar we zijn nog niet terug op het niveau van voor de financiële crisis. Weliswaar zijn de cijfers slechts beschikbaar tot en met het jaar 2014, de bewustmaking rond renovatie is toch al enkele jaren aan de gang. Niet voor alle werken zijn vergunningen nodig maar wel als het gaat om de buitenmuren. Een belangrijke praktijk voor het beter isoleren van woningen is de isolatie aan de buitenzijde toevoegen en dat valt onder de vergunningsplicht.

Bouwvergunningen voor renovatie in Vlaanderen

Bron: Algemene Directie Statistiek (aanpassing 29 januari 2016)

Op Europees vlak is er ook geen reden tot grote tevredenheid als het renoveren gaat. De EU kent een renovatiegraad van 1% van de woningen. Zie daarover de infografiek van EurActiv hieronder. Gerekend op een gebouwenpark van 2.220.608 gebouwen (cijfers 2015), zitten we in Vlaanderen aan een renovatiegraad van 0,7 procent (mét bouwvergunningen). Da's niet veel. We kunnen maar hopen dat het renovatiepact daar verandering in weet te brengen. DuWoBo heeft daarover eerder deze nota gepubliceerd: Hoe de renovatiegraad verhogen?  

Bron coverfoto: kwaasteniet.eu