Is er ruimte voor productieve activiteiten in het metropolitane gebied van de hoofdstad?

 Brussels Havengebied

Brussels Havengebied

In het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR 2016—The Next Economy, heeft de IABR samen met Architecture Workroom een partnerschap opgezet met Vlaamse en Brusselse actoren. Het doel van dit ‘Atelier Productieve Metropool BXL’ is een betere afstemming tussen de veranderende economie en de organisatie van de ruimte voor productieve activiteiten in het metropolitane gebied van de hoofdstad. De resultaten van dit proces van ontwerpend onderzoek en kennisdeling worden getoond op de architectuurbiënnale van Rotterdam, maar ook in Brussel.

Een gezonde stad is een productieve stad.

Een gezonde stad is een productieve stad. Dit vereist een aanpak die streeft naar een strategische verankering van de toekomst van de economie in het weefsel van de 21ste-eeuwse stad. Internationale uitdagingen en tendensen onderstrepen de noodzaak van de herintroductie van de maakindustrie in onze regio’s: van manufacturing die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie tot circulaire economie die inzet op kortere ketens en stromen van grondstoffen en energie.

De Vlaams-Brusselse metropolitane regio kent een groot aantal laaggeschoolde werklozen terwijl er in de stad en rand oude industriezones liggen te verkommeren. Het Atelier Productieve Metropool BXL stelt voor om die oude industriële sites een nieuw leven te geven door in te zetten op het aantrekken van innovatieve productieactiviteiten. De stad als smeltkroes van kennis en werkkrachten wordt als de ideale voedingsbodem gezien, met kansen voor de Brusselse kanaalzone en de aansluitende industriezones in Vilvoorde, voor het ontwikkelen van een circulaire economie of voor lokale assemblage, gekoppeld aan een mondiaal logistiek systeem. Volgens het Atelier Productieve Metropool BXL kan in de metropolitane ruimte het fundament gelegd worden voor de productieve stad van de toekomst, waarbij tegelijk sociale, ecologische, economische en ruimtelijke winsten kunnen worden geboekt, langs beide kanten van de gewestgrens.

 Brusselse Havengebied

Brusselse Havengebied

De hoofdpartners van het traject zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de Provincie Vlaams Brabant. Binnen het Atelier worden een aantal trajecten van prospectief ontwerpend onderzoek gevoerd aan de hand van specifieke casestudies, telkens in nauwe samenwerking met de betrokken actoren in Vlaanderen en Brussel. Het geheel van de lopende processen, ruimtelijke en bestuurskundige uitdagingen in de Brusselse metropool maakt van deze regio een uitstekend testgebied voor toekomstige ruimtelijke modellen, als voorbeeld voor vele andere steden en stadsregio’s in Vlaanderen, Wallonië en Europa. Het Atelier Productieve Metropool BXL zal door middel van het ontwerpend onderzoek en een traject van beleids- en stakeholdersparticipatie op zoek gaan naar de gewenste ontwikkelingsmodellen en ruimtelijke typologieën voor de productieve stad.


Programma

Urban Meeting 2

04/02/16
Locatie: FIRMA, Schaarbeeklei 636, Vilvoorde
Naar aanleiding van de opstart van het ontwerpend onderzoek worden de ontwerpvragen die in het Atelier BXL op tafel liggen geconfronteerd met de resultaten van gelijkaardig onderzoek uit Rotterdam en Antwerpen.  Internationaal actieve ontwerpers gaan in debat over het belang van productieve activiteiten in de stad en stellen de hypothese van het Atelier BXL op scherp.

18u00-19u30
Lezingen door Djamel Klouche (l’AUC - IABR Projectatelier Rotterdam), Klaas Meesters (projectleider Labo XX – Werk, Stad Antwerpen) en Freek Persyn (51N4E, Brussel)

19u30-20u30
Debat met onder andere Mark Brearley (CASS Cities, London), Olv Klijn (FABRIC, Amsterdam) en Ward Verbakel (Plusoffice, Brussel) Moderator: Joachim Declerck
Inschrijving via deze link

The Clash of the Productive Studios

18/2/2016, 19u30 – 22u00
Locatie: FIRMA, Schaarbeeklei 636, Vilvoorde
Studenten van diverse architectuuropleidingen werkten het voorbije semester op het thema van The Next Economy. De beste projecten werden geselecteerd en worden gepresenteerd, als provocatie voor het debat over de zin en de onzin van de herintroductie van industrie en economie in de stad.

Imagine Europe. In search of New Narratives

26/2-29/5/2016
Locatie: BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel
De stedelijke uitdaging die het Atelier BXL onderzoekt en ontwikkelt voor de hoofdstad van Europa, wordt gepresenteerd als één van de nieuwe narratieven die het Europa van morgen verbeeldt. Met een prominente rol voor cultuur als vliegwiel van maatschappelijke innovatie.

Urban Meeting 3

15/03/16, 19u30-22u00
Locatie: BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel
Lezingen en publiek debat met onder andere Jonathan Holslag (professor Internationale Politiek, VUB - opiniemaker) en Maarten Hajer (Hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht en curator IABR-2016)

Openingsweekend IABR 2016 The Next Economy

23-24/04/16
Locatie: IABR, Fenixloods II, Katendrecht, Rotterdam

Urban Meeting 4 – IABR, Rotterdam

02/06/16
Locatie: IABR, Fenixloods II, Katendrecht, Rotterdam