Coorduwobo werkgroepen van start

  Vrije Basisschool De Boomhut, Lozen © Lava- architecten

Vrije Basisschool De Boomhut, Lozen © Lava- architecten

De coordinatiewerkgroep ‘duurzaam wonen en bouwen’ van de Vlaamse Overheid, kortweg coorduwobo, komt op kruissnelheid. Een viertal keer per jaar komt deze groep ambtenaren vanuit 15 verschillende entiteiten samen. Ze doen dit om informatie uit te wisselen en af te stemmen over beleidsinstrumenten en maatregelen die een impact hebben op het bouwen en wonen in Vlaanderen. 

De coorduwobo heeft in 2014 met input vanuit de bouwsector en het lerend netwerk duurzame wijken een inventaris opgemaakt van knelpunten die duurzame woon- en bouwprojecten bemoeilijken, vertragen of in de weg staan. Op basis van deze inventaris zijn door de coorduwobo één overkoepelend thema en 4 subthema’s geselecteerd die als prioriteit aangepakt worden. Het gaat over ‘ontkokering’, ‘greenfields & bestaand patrimonium’, ‘van duurzame ambities tot project’, ‘financiering & betaalbaarheid’ en tenslotte ‘collectieve oplossingen & collectief wonen’.

Op 6 oktober 2015 gaat daarom de eerste subwerkgroep van start die zich zal concentreren op de obstakels die zich voordoen tijdens het opstellen van duurzame ambitieniveau's en het handhaven ervan doorheen de ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase. Een voorzet voor de discussie wordt gegeven door Agion. Zij leggen de ‘lessons learned’ uit de pilootprojecten voor de passiefscholen op tafel. We houden u op de hoogte van de vorderingen.