Wonen in Vlaanderen anno 2013

Afgelopen dinsdag (3 maart 2015) werden in het Vlaams Parlement de resultaten gepresenteerd van de studie “Wonen in Vlaanderen anno 2013”. Een grootschalig onderzoek in opdracht van het departement Wonen Vlaanderen.

Hieronder som ik graag een aantal cijfers op die me opvielen en interessant kunnen zijn voor alle DuWoBouwers:

  • Vlaanderen heeft historisch een redelijke statische markt in vergelijking met het buitenland. De gemiddelde eigenaar blijft 22 jaar in zijn woning. Dit was in 2013 nog steeds zo, maar toch is er een shift merkbaar. De markt wordt wat dynamischer, meer en meer transacties gebeuren via immobiliënkantoren en een toenemende doorstroming is merkbaar. Dit wordt ook wel de ‘woonladder’ genoemd. Deze trend wordt gestaafd door de vaststelling dat 50% van de mensen die een nieuwe woning verwerven daarvoor reeds eigenaar waren.
  • Eigen woningbezit is voor het eerst gedaald (van 74% in 2005 naar 70% in 2013), maar dit is enkel merkbaar bij de 40% laagste inkomens.
  • 37% van de Vlaamse woningen zijn van ontoereikende kwaliteit, maar 80% van de bewoners ervan zegt ze toch als goed te ervaren.
  • 10% van de woningen valt in de categorie slecht tot zeer slecht qua woontevredenheid en dit cijfer stagneert (daalt niet meer).
  • In nog geen 20% van de Vlaamse woningen staat een HR-ketel of beter.
  • 36% van de private huurders hebben geen dakisolatie. Huurwoningen van tewerkgestelden (en vooral hogere inkomens) zijn duidelijk beter geïsoleerd.
  • Van verhuurders die voor de 1e maal een woning verhuren weet 62% niet dat een EPC verplicht is. En 39% van de huurders kent het EPC. Bij hoger opgeleiden is dit 74%.

Uit het debat dat na de presentatie plaatsvond, onthoud ik vooral dat we meer over haalbaarheid moeten praten dan over betaalbaarheid en dat het aanwenden van subsidies selectiever zal moeten gebeuren.