Ulobia, fabriekscomplex omgevormd tot wooneenheden

Ulobia, een voormalig fabriekscomplex dat werd omgevormd tot 15 nieuwe wooneenheden te Gent. Het stedelijk inbreidingsproject heeft een woelige periode gekend. Van 2007 tot 2013 werden verschillende fasen doorlopen: van de aankoop van de industriële site tot de buitenaanleg van het terrein. Tot twee maal toe werd een bouwvergunning ingediend. Els Staessens van Robuust vergelijkt het project Ulobia met wijn: “Een goeie wijn moet je ook laten rijpen.” Vandaag zijn het merendeel van de eenheden bewoond, en hebben ook enkele bedrijven er zich gevestigd.

Ulobia is geen klassiek cohousing project, noch een stereotiepe verkaveling. Het project bevindt zich ergens tussen beide polen. Ulobia gaat over anders wonen in een stedelijke context. De gemeenschappelijk tuin die het centrum van het project vormt, verbindt de 15 verschillende eenheden die elk ook in het bezit zijn van een privétuin. Er is de mogelijkheid om verschillende units samen te voegen tot grotere woningen of kantoren.

Woonerf

Terugkijkend op de projectperiode merk je op dat het ontwerp een hele evolutie heeft doorgemaakt. In de eerste bouwvergunning in 2008 werd Ulobia opgevat als een site met verschillende wooneenheden, elk met eigen terras en parking. Veel verharding en weinig groen dus. Een voorstel waar Robuust minder gelukkig mee was. Twee jaar later werd dan ook een tweede bouwvergunning ingediend, waarbij men erin slaagde de projectontwikkelaar verder te trekken dan het eerste voorstel. In deze vergunning is het ontwerp geëvolueerd naar een woonerf met een grote gemeenschappelijke tuin en veel groen, met variatie in privacy. Parkeren gebeurt nu gegroepeerd aan de kant van de straat. Samen met burO|Groen maakte Robuust van de oorspronkelijke site een plek die het industriële karakter weet te bewaren en te combineren met aangenaam en ‘groen’ wonen, en dit op een boogscheut van het roerig Gentse stadsleven.

Leerlessen

Ulobia was een proces van rijping, een hobbelig pad dat Els toeliet om enkele leerlessen te formuleren. Laat onderstaande bevindingen ook jou inspireren in huidige en toekomstige projecten:

  1. Koning auto bestaat niet meer: de parkeervoorzieningen op de site worden vandaag onderbenut
  2. Nood aan privacy is relatief: Robuust kreeg expliciet de vraag van kopers om de oorspronkelijk ontworpen tuinmuur va 1m90 te verlagen naar muren van 1m20 of zelfs zitbanken
  3. Belg blijft groot willen wonen: verschillende van de aangeboden units van 120m² werden gekoppeld tot oppervlaktes tot 360m²
  4. Gemeenschappelijke tuin = WIN-WIN -…: grote tuin met weids uitzicht waarbij kosten erg laag blijven door ze te delen
  5. Flexibiliteit in uitvoering aan banden leggen: kopers inspraak bieden is goed, maar zou schaal van inspraak zou gekoppeld moeten worden bouwfase om frustraties, dubbel werk en extra kosten te vermijden
  6. Motivatie van co-housing mag niet enkel bouwbudget zijn: potentiële koper cohousinggroep strandde omwille van deze reden in onderhandelingsproces
  7. Ontwerp groeit door participatie: Ulobia werd een leerrijk ontwerpproces voor alle betrokken partijen 

Contact: