Nota: Hoe de renovatiegraad verhogen?

 Foto: Sami Paju

Foto: Sami Paju

Miljarden euro’s verlaten jaarlijks Vlaanderen in ruil voor olie, aardgas en elektriciteit. Die euro’s zouden beter lokaal besteed worden. Maar al de nodige energie zelf opwekken is op korte termijn niet haalbaar, tenzij ook aan de vraagzijde sterk gereduceerd wordt. Dit laatste kan onder andere door de renovatiegraad op te voeren op een manier die het voor iedereen betaalbaar houdt en die tegelijkertijd economische opportuniteiten biedt.

Het energie-efficiëntieverschil ten opzichte van het gemiddelde in Europa kost Vlaanderen, zelfs bij de huidige energieprijs, toch al gauw 5 miljard € per jaar. Ruim de helft daarvan is voor rekening van de slechte energetische kwaliteit van onze gebouwen en die achterstand werd, bijvoorbeeld in vergelijking met Duitsland, de afgelopen 15 jaar alleen maar groter.

Het belangrijkste pleidooi dat we willen voeren is dat er een sterke, gecoördineerde, transversale aanpak nodig is, naar analogie van bijvoorbeeld de Energiesprong in Nederland, in tegenstelling tot een versnipperde aanpak met gefragmenteerde subsidies en regels. Deze gecoördineerde aanpak, onder een overkoepelende, vertrouwde ‘merknaam’, zou het:

  • ook voor kleinere gemeenten mogelijk moeten maken om een Renovatiepact uit te rollen én te faciliteren naar de burgers met de zeer beperkte middelen die zij hebben;
  • ook voor doelgroepen (kansengroepen?) mogelijk moeten maken om er makkelijk hun weg in te vinden en over gaan tot actie, zonder té hoge drempels (bv. administratie voor subsidies).

Lees in onze nota Hoe onze renovatiegraad verhogen? enkele ideeën en knelpunten die ons inzien aan bod moeten komen in de aanloop naar het Renovatiepact. De gekozen thema’s zijn in overeenstemming met de titels van de werkgroepen.