Introductie op collectieve energie en warmte

Energy Made in Arnhem leverde 6.900 jobs op in de energiesector en aanverwant onderzoek

Energy Made in Arnhem leverde 6.900 jobs op in de energiesector en aanverwant onderzoek

Op 3 december ging ik in het Leuvense VAC, bij de collega’s van Duurzame Wijken, eens luisteren hoever we in Vlaanderen klaar zijn voor warmtenetten.

Aan de warmteaanbod zijde blijkt dat er wel wat potentieel is, maar …

 • zeker niet voor onze volledige huidige warmtebehoefte in te vullen;
 • één van de interessantste ‘gratis’ warmtebronnen is diepe geothermie, helaas niet overal beschikbaar (vooral Noord-Kempen & Noord-Limburg);
 • het temperatuursevenwicht in de bodem vroeg of laat hersteld moet worden;
 • om het benutten van een aantal warmtebronnen (bv. grijs en zwart afvalwater) financieel interessant te maken, is een herverdeling nodig van de heffingen hierop;
 • én speelt ook het sociaal gastarief soms een beconcurrerende rol.

Wat de distributie en afname van de warmte betreft lijken er technisch geen problemen meer te bestaan, maar …

 • om een degelijke warmtenet te kunnen aanbieden, is clustering van wooneenheden noodzakelijk (25WE/ha). Een beetje zoals hoogwaardig openbaar vervoer dat ook vraagt;
 • het ‘energiedecreet’ nog niet helemaal mee is;
 • het aanleggen van warmtenetten een tijdsintensieve bezigheid kan zijn door zware aanbestedingsprocedures & ambtelijke betrokkenheid;
 • de overheid kan hierin de rol van “verkeersleider” opnemen;
 • gasnetten op typisch 50 jaar zijn afgeschreven en men tijdig (bv. 10 jaar op voorhand) aangeslotenen zou kunnen verwittigen over overstap van gas- naar warmtenet in de straat;
 • mits een duidelijke beleidskeuze.

Tenslotte onthoud ik ook nog dat:

 • Energy Made in Arnhem 6.900 jobs opleverde in de energiesector en aanverwant onderzoek, mede dankzij de uitstraling van de stad als pionier op dit vlak;
 • een warmtenet slechts een deel van de oplossing is;
 • er subsidies bestaan voor groene warmte, restwarmte en injectie biomethaan;
 • de winst van het delen een collectieve winst is.