Betaalbaar wonen voor iedereen. Bieden nieuwe technieken een antwoord?

  Uit De Standaard 25 september 2015

Uit De Standaard 25 september 2015

In 2014 gaf een Vlaams gezin gemiddeld 38.053 euro uit, waarvan een derde van het huishoudbudget ging naar de woning en de daaraan verbonden kosten. Een cijfer dat velen van ons wakker houdt, en zo ook Marc Polfliet, een gepensioneerde burger die zich verdiept in de woningsituatie vandaag in Vlaanderen en zich zorgen maakt om de betaalbaarheid. Marc: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle mensen kunnen deelnemen aan goede woningen, die aan de opgelegde eisen voldoen?”. Zijn bezorgdheid gaat in het bijzonder uit naar ouderen.

Voor Marc ligt het antwoord in de moderne technieken. Een van de alternatieven die hij naar voor schuift om de problematiek van betaalbaarheid aan te pakken is 3D printing. “Een efficiënte techniek die minder materialen vereist en naar timing toe een grote tijdswinst betekent in het hele bouwproces.”

Experimenten in de bouwsector

Er wordt al heel wat geëxperimenteerd met 3D printing in de sector van wonen en bouwen. Begin dit jaar maakte het Chinese bedrijf WinSun heel wat reacties los door een flatgebouw van 5 verdiepingen en 1.100 m² binnen de 24 uur te printen. 

Iets dichterbij huis is het Nederlandse bureau DUS architecten bezig met de realisatie van het eerste geprinte kanaalhuisje via de Kramermaker. Ze staan ervoor bekend om met architecturale interventies telkens de publieke ruimte te beïnvloeden. 

In Californië tenslotte werd in 2013 werelds eerste paviljoen geprint, de ‘Saltygloo’, volledig vervaardigd uit lokaal gekapt zeezout van de San Francisco Bay. Jaarlijks produceert deze baai 500.000 ton zout door de natuurlijke kracht van zon en wind.

Transitie Duurzaam Wonen en Bouwen

Marc Polfliet presenteert één van elf cases tijdens de Transitiearena van DuWoBo op 19 oktober 2015. Het thema van de transitiearena is Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen. Meer informatie over de transitiearena vind je hier.