Vlaams-Brabant creëert referentiecatalogus 'kleinschalig wonen'

Houten chalets en vertimmerde woonwagens. Veel mensen die op voormalige campingsites of in weekendverblijfparken wonen, hebben het niet zo comfortabel. De provincie Vlaams-Brabant maakt niet alleen werk van het wettelijk kader met het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen”, ze wil ook wat doen aan de woonkwaliteit. Daarom lanceerde de provincie een Open Oproep met als doel een referentiecatalogus te creëren voor comfortabel én duurzaam kleinschalig wonen.

3.000 gezinnen in Vlaams-Brabant kregen een ruimtelijke oplossing geboden door het PRUP; ofwel door een regularisatie ofwel door een aanbod tot herhuisvesting. In de naar woonzone omgezette sites wonen deze mensen momenteel niet enkel in voormalige weekendhuizen, maar ook nog in (houten) chalets en al dan niet vertimmerde woonwagens.

Uit veldwerk op de terreinen blijkt dat tegen een betaalbare prijs deze bewoners geïnteresseerd zijn in vaste en verplaatsbare constructies ter vervanging van hun huidige ‘woonst’. Bovendien bezitten nog eens 2.000 gezinnen in Vlaams-Brabant een eigendom als zuiver weekendverblijf. Om en bij de 5.000 kleine woningen dus die vanuit een perspectief van duurzaamheid de nodige aandacht verdienen. 

Vlaams Brabant lanceerde een open oproep aan ontwerpers om kleine vaste en beweegbare wooneenheden van maximum 80 m². Woningkwaliteit, duurzaamheid en verbeteren van de energieprestatie staan hierbij centraal.

De geslaagde ontwerpen worden gebundeld in een referentiecatalogus die dan zo ruim mogelijk wordt verspreid, ook buiten de provincie. Uit dit overzicht van potentiële leveranciers zal de Provincie kiezen om de zelf concrete projecten te realiseren. Zo wil de provincie zelf actief kleine woningen bouwen en ter beschikking stellen voor sociaal verhuur in Zemst, Huldenberg, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Scherpenheuvel-Zichem.

De catalogus Kleinschalig Wonen wordt gepubliceerd in de herfst van 2015. Het is tevens één van elf cases die zullen worden gepresenteerd tijdens de Transitiearena van DuWoBo op 19 oktober 2015. Het thema van de transitiearena is Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen. 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/kleinschaligwonen