Meer impact met minder middelen, ‘Dampoort Knapt Op!’ doet het voor

 Gent Dampoort Station,  ©  Michel Vuijlsteke  

Gent Dampoort Station, © Michel Vuijlsteke 

Verschillende personen of gezinnen laten genieten van eenzelfde subsidie, het kan via een systeem als ‘subsidieretentie’. Subsidieretentie laat toe om een eenmalige overheidssubsidie over een langere periode te gebruiken ten gunste van verschillende personen. Het Gentse project ‘Dampoort Knapt Op!’ maakt er alvast gebruik van.

‘Dampoort Knapt Op!’ wil noodkopers (i.e. mensen die uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben) de kans geven om hun woning te laten renoveren tot een energiezuinige en kwaliteitsvolle woning. Deze eigenaar bewoners met een beperkt inkomen worden binnen dit project begeleid via een traject van gemeenschapsopbouw en ontzorging, en verkrijgen via een systeem van ‘subsidieretentie’ een tegemoetkoming van het OCMW Gent om tot renovatie over te gaan. Het project stelt een budget van €300.000 ter beschikking voor de renovatie van 10 woningen van noodkopers, met een maximum renovatiebudget van €30.000 per woning. Het bedrag dat je ontvangt dien je pas terug te betalen wanneer je je woning verkoopt.

De tussenkomst van het OCMW vloeit wanneer de woning verkocht wordt dus terug naar het OCMW, samen met een deel van de eventuele meerwaarde. Door deze terugvloeiing kan het OCMW nadien nieuwe personen of gezinnen ondersteunen binnen hetzelfde project. Op deze manier zet het OCMW dezelfde middelen in voor nieuwe personen of gezinnen uit deze kwetsbare doelgroep.

Het principe van subsidieretentie is een van de principes binnen de Community Land Trust (CLT) beweging. CLT wil wonen toegankelijk en betaalbaar maken voor mensen met een laag inkomen en biedt hiervoor woningen te koop aan zonder dat de bewoners moeten betalen voor de grond waarop deze woning staat.

Transitie Duurzaam Wonen en Bouwen

Dampoort Knapt Op! is één van elf cases die zullen worden gepresenteerd tijdens de Transitiearena van DuWoBo op 19 oktober 2015. Het thema van de transitiearena is Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen. Meer informatie op de website van DuWoBo.

Meer info

  • http://cltgent.be/dampoort-knapt-op-van-start
  • http://www.ocmwgent.be/OCMW/In-de-pers/Dampoort-KnapT-OP.html
  • http://www.samenlevingsopbouwgent.be/themas/wonen_Private_markt/Conceptnota_GWC.pdf