KWETSBAARHEID en KRACHT, beeldverhaal over armoede en uitsluiting van Brecht Goris

Foto: Brecht Goris

Tijdens de transitiearena van 19 oktober 2015 in Gent, werd de fotoreeks KWETSBAARHEID en KRACHT van Brecht Goris getoond. Het is een beeldverhaal over armoede en uitsluiting. Het zijn beklijvende beelden van echte mensen in precaire levensomstandigheden. De beelden sluiten naadloos aan bij het thema van de transitiearena Haalbaarheid, betaalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam bouwen. De knappe beelden van Brecht Goris plaatsen de mensen waarover het hier gaat centraal wat kan helpen om de aandacht niet af te leiden van de kern van de vraagtsukken waar we op werken. Brecht Goris legt hieronder zelf uit hoe hij het beeldverhaal heeft opgevat.  

Foto: Brecht Goris

De opdracht voor het beeldverhaal was kort en eenvoudig: de mensen waarover het gaat, moeten aanwezig gebracht worden. 

En zoals dat gaat met eenvoudige opdrachten, was ook deze behoorlijk ingewikkeld. Om te beginnen moesten de beelden de verschillende deelthema’s oproepen: Wonen en Energie; Werk en Activering; Gezin, Onderwijs en Vrije tijd; Gezondheid en Welzijn. Bovendien kozen we er -gelukkig- voor om met de beeldvorming een flinke afstand te houden van het klassieke miserabilisme en integendeel te streven naar een realistische weergave van de inspanningen die mensen zelf (of instellingen allerhande met hen) leveren om de uitdagingen van armoede en uitsluiting aan te gaan. Op die manier kwamen we bij de twee kernwoorden van het beeldverhaal: kwetsbaarheid en kracht.

Foto: Brecht Goris

Kwetsbaarheid verwijst naar het feit dat een breed spectrum mensen een gezicht krijgt: zowel mensen die keihard te maken hebben met armoede en uitsluiting, als mensen die op de rand balanceren, die aan deze zijde van echte armoedegrens blijven onder andere dankzij een web van maatregelen en instellingen die hen voor het afglijden behoeden. Dat de groep kwetsbaren flink aanzwelt als gevolg van de huidige economische crisis, hoeft geen betoog.

Kracht is essentieel om recht te doen aan de menselijke waardigheid van al wie arm of uitgesloten is. Kracht is ook de basisgrondstof van elke effectieve aanpak van armoede en uitsluiting. En kracht is niet enkel een individuele energiebron, maar ook een gemeenschappelijk opgebouwde en gekoesterde realiteit, want kwetsbare mensen die aan hun individuele lot overgelaten worden, redden het vaak niet. 

Foto: Brecht Goris

Daarom kozen we er ook voor om niet te werken met eenduidige portretten. Door de portretten letterlijk te kaderen in de context van het leven, brengen we niet alleen “de mensen waarover het gaat” binnen, maar ook de maatschappelijke uitdagingen en eventuele kansen. Op die manier willen we uitdrukking geven aan de overtuiging dat het aanpakken van armoede en uitsluiting niet op de eerste plaats een probleem is van de armen, maar een opdracht van de samenleving.

‘Europa is een van de rijkste regio’s in de wereld, en toch lopen 78 miljoen mensen het gevaar in armoede af te glijden. Dat is absoluut onaanvaardbaar’, zegt Europees Commissaris Vladimir Spidla. Daarmee vat hij ook perfect het uitgangspunt van samen. Wij hopen dat onze beelden ertoe bijdragen dat de mensen waarover het gaat centraal staan in de besprekingen en dat in hun volle menselijkheid: kwetsbaar misschien, maar krachtig en met eigen dromen, meningen en talenten.

Foto: Brecht Goris