Hoe het succes sociaal dakisolatieproject verhogen?

Komosie de koepel van milieuondernemers in de sociale economie is actief op drie terreinen: de kringloopsector, de energiesnoeiers en nieuwere initiatieven die verband houden met voedseloverschotten. Energiesnoeiers uit de sociale economie zijn actief betrokken bij sociale dakisolatieprojecten. Na drie jaar kunnen al enkele conclusies worden getrokken over de succesgraad van dit programma van de Vlaamse Overheid.

Op energetisch vlak scoren de huurwoningen veel slechter dan woningen in eigendom. Het groot woononderzoek wees uit dat woningen op de huurmarkt op vlak van dakisolatie veel slechter doet. Om problemen eigen aan de private huurmarkt op te vangen, riep de Vlaamse Regering in 2012 het sociaal dakisolatieproject in het leven. Het sociaal dakisolatieproject is een extra hoge premie waarmee de Vlaamse Overheid het verbeteren van de woningen op de private huurmarkt die verhuurd worden aan afgebakende, kwetsbare doelgroepen of tegen een bepaalde maximale huurprijs wil stimuleren. Wat blijkt, de resultaten blijven aan de lage kant. De doelstelling van 3.000 SDIP’s wordt niet gehaald.

De energiesnoeiers zijn goed geplaatst om potentiële projecten te identificeren, maar dat leidt niet steeds tot de realisaties. An Coninx van Komosie presenteert haar analyse tijdens de komende Transitiearena rond ‘Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen.