Samenlevingsopbouw Antwerpen pakt woonkwaliteit aan op den Dam, van onder- en bovenuit

Kunnen we ingrijpen in de woonkwaliteit van huurwoningen? Samenlevingsopbouw probeert het. Top-down, én bottom-up. Een buurtgebonden woonproject op den Dam wil een positief antwoord verschaffen op deze vraag. 
 
Zowel verhuurders als huurders missen motivatie om de vaak erbarmelijke kwaliteit van huurwoningen omhoog te trekken. Veerle Beernaert van Samenlevingsopbouw Antwerpen: “Voor verhuurders is dit niet prioritair omdat zij voldoende huurders vinden die geïnteresseerd zijn om hun pand te huren, terwijl maatschappelijk kwetsbare huurders vaak niet anders kunnen en bang zijn om stappen te ondernemen.” Het woonproject wil zoeken naar manieren waarop deze perverse effecten kunnen worden tegengaan. Hoe kan je beide partijen motiveren met behoud van betaalbaarheid, én zonder huisjesmelkers te financieren?
 
Heel interessant is één van de sporen die binnen dit traject onderzocht wordt: de vochtproblematiek in deze woningen. Een probleem dat al te vaak niet serieus genoeg wordt genomen, en waar zowel verhuurders als huurders veel baat bij hebben. Is er een structureel probleem? Wordt er niet voldoende verlucht? Is er geen ventilatie? Zijn de vochtproblemen een gevolg van over-bewoning? Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 
Een ander spoor is de ‘collectieve renovatie’: kunnen we verschillende panden tegelijk renoveren? Welke noden zijn er voor eigenaars (‘ontzorging’, financiering, …), wat met de huurders tijdens renovatiewerken? Welke meerwaarde kan een collectieve aanpak opleveren? Samenlevingsopbouw Antwerpen werkt hierbij samen met een aantal partners uit verschillende sectoren.
 
Transitie Duurzaam Wonen en Bouwen
 
Tijdens de transitiearena van DuWoBo op 19 oktober komt Veerle Beernaert van Samenlevingsopbouw Antwerpen ‘Den Dam’ en de verschillende sporen die hierin worden onderzocht toelichten. Meer informatie over de Transitiearena ‘Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen’ en de elf cases vindt u hier.