Stadvernieuwing versus sociale verdringing

Renovatieprojecten van minderwaardige panden in kader van stadsvernieuwing worden vaak met de beste bedoelingen opgezet, maar af en toe dreigen ze een probleemverschuiving teweeg te brengen en te resulteren in sociale verdringing. Voor de meest precaire doelgroepen kunnen dergelijke projecten verdringing uit hun eigen buurt betekenen.

Tijl Meheus, Straathoekwerk Stad Gent, merkt in Gent twee opvallende zaken op in kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het vernieuwen van woningen brengt vaak een verhoging van de prijzen met zich mee. Voor de meest kwetsbare mensen wordt het moeilijk de verhoogde huurlasten te kunnen blijven betalen. Daarnaast is er een opkomst van tweeverdieners waar te nemen in de 19de eeuwse gordel van Gent. Dit durft wel eens een botsing te veroorzaken tussen de oude volkscultuur die er leeft en de nieuwe jonge gezinnen. 

Volgens Tijl is het belangrijk om stadvernieuwingsprojecten te allen tijde goed te bewaken en ervoor te zorgen dat een meerderheid van woningen degelijk en betaalbaar kunnen blijven. Maar evengoed is er werk aan perceptie. Voldoende ontmoetingsruimte creëren en ontmoetingen stimuleren zijn hierin van groot belang, om zo tot een context te komen waarin verschillende groepen zich welkom en op hun gemak voelen.

Transitie Duurzaam Wonen en Bouwen

Vanuit zijn ervaring binnen Straathoekwerk Gent en ervaring binnen eigen buurtcomité, komt Tijl Meheus tijdens de Transitiearena van DuWoBo op 19 oktober 2015 vertellen over de problematiek van sociale verdringing bij vernieuwingsprojecten. Meer informatie over de Transitiearena ‘Betaalbaarheid, haalbaarheid en sociale verdringing versus duurzaam wonen en bouwen’ en de elf cases vindt u hier