Back to All Events

Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen - 2

  • Het Steen Steenplein 1 Antwerpen België (map)

Beste,

Graag brengen we u op de hoogte van het programma van het tweede stadsdebat voor het onderzoek ‘metabolisme van Antwerpen’ dat zal doorgaan op dinsdag 30 mei van 13.30 tot 16.30 uur in Het Steen in Antwerpen. U kan zich hiervoor nog inschrijven tot 20 mei via een antwoord op deze mail.

Programma

In het tweede stadsdebat over dit thema nodigt het onderzoeksteam enkele pioniers en experten uit aan hun onderzoekstafel, om vanuit praktijkvoorbeelden te komen tot aanvullende inzichten en aanknopingspunten voor twee pistes van het onderzoek: streetcanyons (stroom lucht) en bouwmaterialen (stroom afval).

In twee afzonderlijke panelgesprekken gaan de deelnemers het gesprek aan over wat het metabolisme-denken voor hen kan betekenen. Welke uitdagingen, oplossingen en opportuniteiten zijn er vanuit het metabolisme? In dit debat neemt het publiek een actieve rol door in interactie te treden met het panel.

De studie ‘Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen’ tracht zo, samen met u, één van de meest centrale vragen voor de stad van morgen te beantwoorden: hoe kunnen vitale stromen de kwaliteit van leven en de aantrekkelijkheid van Antwerpen positief beïnvloeden?

Praktisch

13.30 uur:               Inleiding

13.45 uur:               Panelgesprek1

streetcanyons (stroom lucht)

14.45 uur:               pauze

15.15 uur:               Panelgesprek 2

Bouwmaterialen (stroom afval)

16.15 uur:               plenaire terugkoppeling

16.30 uur:               voorzien einde

 

Adres: Het Steen, Steenplein 1 – 2000 Antwerpen (volg de wegwijzers naar de cafetaria)

Foto’s: Weet dat er een fotograaf foto’s neemt voor onze communicatie achteraf. Moest u er niet mee akkoord zijn dat u wordt gefotografeerd, gelieve dit dan vooraf te melden.

 

Vriendelijke groeten,

Marlies Lenaerts, projectleider stedelijk metabolisme
FABRIC, studiebureau die de studie ‘stedelijk metabolisme’ uitvoert
Katrijn Apostel, projectregisseur s-RSA

in opdracht van de vijf partners

Antwerpen wil ruimte geven aan de Stad van Morgen. De aftrap werd in het voorjaar van 2016 gegeven toen de gemeenteraad de doorstartnota ‘We geven de Stad van Morgen ruimtegoedkeurde. Sindsdien werkt de stad volop aan een nieuw ruimtelijk structuurplan voor Antwerpen. Zo organiseert de stad stadsdebatten om mensen uit verschillende invalshoeken te betrekken en onderzoeken onder de noemer van stadslabo’s. Zowel de stadsdebatten als de stadslabo’s leveren inzichten op voor de synthesenota die zal leiden tot een nieuw strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, afgekort s-RSA. Meer informatie via www.antwerpen.be/sRSA

Earlier Event: May 13
Infrax bouwteam nieuwbouw