TA "Leren bouwen voor de toekomst"

  • VAC Leuven 6 Diestsepoort Leuven, Vlaanderen, 3000 Belgium

Als thema hebben we “Leren bouwen voor de toekomst” gekozen, waarmee we vooral op zoek willen gaan naar de ontbrekende schakels (en oplossingen) in formele en informele vorming van iedereen die met bouwen (en wonen) bezig is in Vlaanderen. (architecten, ruimtelijke planners, bouwvakkers, lessen aardrijkskunde secundair, …)