Back to All Events

Recepten voor kernversterking

  • Provinciehuis Vlaams-Brabant 1 Provincieplein Leuven, Vlaanderen, 3010 Belgium (map)

Hoe kunt u er als lokaal bestuur voor zorgen dat uw ruimtelijke ordening bijdraagt aan een klimaatneutrale gemeente, stad, provincie? 
Hoe verplaatst u de “bouwrechten” van slecht gelegen bouwgronden naar bouwrechten in de kern? Hebt u al gehoord van een fietsparkeernorm? Hoe kunt u bouwdichtheden verhogen en tegelijk de leefbaarheid verbeteren? Hoe kunnen erfpacht en opstalrechten hier aan bijdragen?
De afgelopen maanden organiseerde Bond Beter Leefmilieu hierover workshops met ambtenaren ruimtelijke planning, mobiliteit en duurzaamheid én met experten. In deze workshops gingen we na welke mogelijkheden een lokaal bestuur heeft om te werken aan een ruimtelijke planning die leidt tot kernversterking en zo tot klimaatneutraliteit. Op die manier kwamen we tot heel wat "recepten voor kernversterking".
We werkten rond drie hefbomen voor kernversterking en stellen u op 27 mei in het Provinciehuis in Leuven de bevindingen en recepten voor:

  1. Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid om ervoor te zorgen dat op de juiste plaats wordt gebouwd?    
  2. Eens een goede plek gekozen, hoe zorg je er dan voor dat er ook een klimaatneutraal project komt?    
  3. Hoe boor je in een woonwijk het potentieel in collectieve, hernieuwbare energie aan?    

Programma studiedag

09.00u - 09.30u
Onthaal en koffie
09.30u - 09.45u
Een goede ruimtelijke ordening als hardware voor een klimaatneutrale provincie en gemeente
09.45u - 10.45u
Thema 1: waar bouwen we? Recepten voor een klimaatneutraal locatiebeleid: van een masterplan tot planologische ruil
10.45u - 11.00u
Pauze
11.00u - 12.00u
Thema 2: hoe bouwen we? Recepten voor de regie van klimaatneutrale kernversterking: van hogere bouwdichtheden tot een autoluwe wijk
12.00u - 12.50u
Thema 3: ruimte en energie. Recepten voor collectieve energie in woonwijken: van de energiekansenkaart tot een lokaal warmtenet
12.50u - 13.00u
Slotwoord door Tie Roefs, gedeputeerde van de Provincie Vlaams-Brabant, bevoegd voor milieu en duurzaamheid
13.00u - 14.00u
Veggie broodjeslunch en gelegenheid tot netwerken
Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu en Trui Maes, stedenbouwkundige, lichten de recepten toe waarna er telkens ruimte is voor vragen en discussie.

Alle deelnemers ontvangen (digitaal) de handige uitgave "Recepten voor kernversterking" met meer dan 30 concrete methodieken om rond kernversterking aan de slag te gaan binnen uw eigen gemeente of stad.
De studiedag vindt plaats in het provinciehuis in Leuven op vrijdag 27 mei 2016. We starten om 09.30u en sluiten af om 13.00u met een netwerkmoment.

Kostprijs

Gratis voor deelnemers van lokale besturen en organisaties uit de provincie Vlaams-Brabant
50 euro excl. BTW voor deelnemers van buiten de provincie.

Schrijf nu in 
Meer info 

Earlier Event: May 26
Het Hoestende Huis
Later Event: June 18
Infosessie gevelrenovatie