Back to All Events

Open Masterclass. Bouwstenen voor een sociale stadsvernieuwing

Stadsvernieuwingsprojecten slagen er onvoldoende in om sociale vraagstukken aan te pakken. Fysieke ingrepen leiden vaak tot het verschuiven van sociale problemen naar aanpalende buurten. Op de Alumnidag van de Masterclass Stadsprojecten gaan (internationale) sprekers dieper in op hoe stadsvernieuwingsprojecten fysieke ingrepen kunnen koppelen aan sociale impulsen. Zij doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden die hun nut in de praktijk hebben bewezen. Dit debat- en netwerkevent is in eerste instantie gericht op (ex-)deelnemers van de Masterclass Stadsprojecten en/of de Masterclass Stadsstudio. Ook andere professionals die bezig zijn met stedelijke thema's en/of (sociale) woningbouw zijn van harte welkom! INSCHRIJVEN

  • 13.30 - Ontvangst
  • 14.00 - Introductie
  • 14.10 u - Andreas Hofer (Mehr als Wohnen, Zürich) - Andreas Hofer licht toe hoe coöperaties in Zwitserland zijn georganiseerd en hoe ze zijn ingebed in de sociale en politieke context. Hij gaat dieper in op hoe deze verenigingen er al dan niet in slagen tegemoet te komen aan de (woon)noden van sociaal zwakkeren.
  • 14.40 - Vincent Kompier (planoloog, journalist over stadscultuur en auteur van 'Berlijn voor gevorderden') - Berlijnse Baugruppen bestaan uit geëngageerde bewoners die samen woningen en voorzieningen ontwikkelen in vaak minder aantrekkelijke buurten. Hierdoor creëren ze opwaardering van de buurt zonder tussenkomst van projectontwikkelaar of overheid. Maar slagen ze er ook in gentrificatie tegen te gaan?
  • 15.10 - Nathalie Renier (Directie stadsvernieuwing, Brussels Gewest - Wijkcontracten Brussel) - Wijkcontracten vormen het afsprakenkader tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele Brusselse gemeenten met als doel achtergestelde wijken te herwaarderen. In deze gebiedsgerichte aanpak worden fysieke ingrepen gekoppeld aan sociaaleconomische acties en participatie. Zijn er gelijkenissen met Vlaanderen? En hoe kan de Brusselse aanpak inspiratie bieden voor de Vlaamse? 
  • 15:40 - Debatronde. Moderator – Marc Martens
  • 17.00 - Receptie
  • 18.00 - Einde

Noot: presentaties en discussie zijn in het Engels

praktisch

Vlaams Parlement | Hertogsstraat 6 | 1000 Brussel 
Deelnameprijs alumnidag: gratis voor deelnemers van de Masterclass Stadsprojecten 2015 | € 45 (leden en partners VRP) | € 75,00 € (niet-leden) | INSCHRIJVEN