Back to All Events

Studiedag ‘Een energiepositieve toekomst tussen woning en wijk’

  • Thomas More - campus De Vest (map)

Studiedag ‘Een energiepositieve toekomst tussen woning en wijk’, Thomas More – campus Mechelen, 11 juni 2015.

Passief bouwen is al een tijdje ingeburgerd en het verstrengingspad naar BEN (bijna-energieneutraal) in 2021 werd uitgestippeld. Ook hernieuwbare energietechnieken behoren stilaan tot breed gekende en toegepaste technologieën. Maar de koplopers in de bouwsector - u dus - willen meer en beter.

Tijdens de studiedag ‘Een energiepositieve toekomst tussen woning en wijk’ bekijkt PHP samen met een aantal experts hoe de logische volgende stap na BEN-bouwen ingevuld kan worden. “Vaak verwart men Energieneutraal (EN) of Nulenergie (NE) met ‘nul op de meter’ op jaarbasis bekeken. Het groot verbruik in de winter wordt zo niet alleen gemaskeerd door overproductie in de zomer, dit brengt eveneens de nodige problemen met zich mee voor het elektriciteitsnet”, zegt PHP-opleidingsverantwoordelijke en Ingenieur-Architect Bert Vanderwegen. “Met deze EXPERT day focussen we op struikelblokken en oplossingen, zowel diegene die reeds op de markt werden geïntroduceerd als diegene die in de steigers staan.”

Hoe kunnen we een energiepositief gebouw definiëren? Is het voldoende om een verbruik onder nul te hebben? Welke rol spelen slimme toestellen in de energietransitie? Hoe ver staan de technologieën om energie op te slaan? In welke mate kunnen we nu al warmteoverschotten herverdelen via warmtenetten? Op deze en andere vragen geven we een antwoord tijdens de studiedag. Tot slot peilen we ook naar de mate waarin architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening kunnen meebouwen aan een energiepositieve toekomst. 

Programma:

08.30 u.
Onthaal

09.00 u
Wanneer spreken we van een energiepositief gebouw?

(ing. Stefan Van Loon, PHP)
De levensduur van een gebouw dat vandaag neergepoot wordt, is minstens 70 jaar. Kiezen we voor passiefbouw of is de tijd rijp om de stap naar energiepositieve gebouwen te zetten? Maar hoe bereken je dat? Waarmee houd je wel en geen rekening? Is compensatie toegestaan? En moeten we de interactiviteit met het net meenemen in de balans?

10.00 u.
Energieopslag: the next big thing?

(Peter Verboven, EnergyVille) 
Welke mogelijkheden zijn er voor energieopslag, zowel op kleine als op grote(re) schaal? Wat zijn de voor- en nadelen van de keuzemogelijkheden en hoe realistisch zijn die? Welke technieken zijn vandaag al beschikbaar en wat zit er in de pipeline? Wat leren we van andere landen? 

11.00 u.
Koffiepauze

11.20 u.
Warmtenetten – regelgeving en praktijkvoorbeelden in Vlaanderen
(Tom Prinzie, Warmtenetwerk Vlaanderen & ing. Sam Verbelen, Stad Antwerpen)
Steden en gemeenten zetten steeds vaker warmtenetten in om klimaatdoelstellingen te halen. Maar waar staan we in Vlaanderen en wat is de stand van de techniek? Moeten we niet eerst denken aan een centrale stookplaats en is de regelgeving in Vlaanderen wel klaar voor Warmtenetten? Tom Prinzie, bestuurder en medeoprichter van de sectororganisatie Warmtenetwerk Vlaanderen geeft een stand van zaken. Sam Verbelen licht het beleid en voorbeelden in Antwerpen toe.

12.30 u.
Middagpauze

13.45 u.
Nieuwbouwkantoor STEBO passief, CO2-neutraal en energiepositief: ambitie of realiteit? 

(ing. Pauline De Somer, Cenergie) 
STEBO - Ondernemingsatelier ESV heeft zichzelf een bijzonder hoog ambitieniveau opgelegd inzake duurzaam bouwen. Twee jaar na oplevering, verifiëren we of het gebouw aan het gestelde ambitieniveau met behoud van comfort voldoet.

14.30 u.
Hoe het elektriciteitsverbruik aanpassen in functie van de beschikbare zonne- en windenergie?

(Wim Cardinaels, EnergyVille) 
Om over te schakelen naar een duurzame energievoorziening zijn veranderingen in gebruikersgedrag en elektriciteitssysteem nodig. Het Linear-project werkte oplossingen uit om het verbruik van gezinnen af te stemmen op de beschikbaarheid van zonne- en windenergie: slimme toestellen garanderen comfort en creëren flexibiliteit. Dit werd 18 maanden getest bij 240 Vlaamse gezinnen, waarbij de volledige waardeketen werd geïmplementeerd om de impact op lokale netten en energiemarkten te onderzoeken.

15.30 u.
Koffiepauze

15.50 u.

Wat betekent hernieuwbare energie voor het landschap en hoe kan dit landschap betekenis krijgen binnen de energietransitie? 
(Julie Mabilde, projectverantwoordelijke LABO RUIMTE, Team Vlaams Bouwmeester & Els Willems, Beleidsmedewerker ruimtelijke netwerken, Ruimte Vlaanderen)
De energietransitie in Vlaanderen, waar ruimte schaars is en dichtbebouwd, is een enorme ruimtelijke opgave die onlosmakelijk is verbonden met ander ruimtegebruik. Die transitie biedt echter ook een opportuniteit om gebieden ruimtelijk te transformeren op een duurzame manier. In de studie Energielandschappen tonen we via ontwerp de wisselwerking tussen energie en landschap en hoe we een meerwaarde kunnen realiseren door niet langer in individuele, losstaande of eenzijdig sectorale ingrepen te redeneren, maar door collectief te denken en koppelingen te maken tussen de diverse uitdagingen voor onze ruimte.

16.10 u.
Debat: Hoe kunnen architectuur en stedenbouw mee vorm geven aan een energiepositieve toekomst?

16.45 u.
Conclusies


Datum en plaats:

Donderdag 11 juni 2015 in hogeschool Thomas More - campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800Mechelen.  


Kostprijs:

De kostprijs bedraagt:

  • € 150 excl. btw
  • € 135 excl. btw voor OVED-leden
  • € 120 excl. btw voor PHP-leden

Met de KMO-portefeuille geniet u 50 % korting op het netto opleidingsbedrag.


Inschrijven:

Schrijf u hier in.