Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen - 2
May
30
1:30 PM13:30

Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen - 2

Beste,

Graag brengen we u op de hoogte van het programma van het tweede stadsdebat voor het onderzoek ‘metabolisme van Antwerpen’ dat zal doorgaan op dinsdag 30 mei van 13.30 tot 16.30 uur in Het Steen in Antwerpen. U kan zich hiervoor nog inschrijven tot 20 mei via een antwoord op deze mail.

Programma

In het tweede stadsdebat over dit thema nodigt het onderzoeksteam enkele pioniers en experten uit aan hun onderzoekstafel, om vanuit praktijkvoorbeelden te komen tot aanvullende inzichten en aanknopingspunten voor twee pistes van het onderzoek: streetcanyons (stroom lucht) en bouwmaterialen (stroom afval).

In twee afzonderlijke panelgesprekken gaan de deelnemers het gesprek aan over wat het metabolisme-denken voor hen kan betekenen. Welke uitdagingen, oplossingen en opportuniteiten zijn er vanuit het metabolisme? In dit debat neemt het publiek een actieve rol door in interactie te treden met het panel.

De studie ‘Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen’ tracht zo, samen met u, één van de meest centrale vragen voor de stad van morgen te beantwoorden: hoe kunnen vitale stromen de kwaliteit van leven en de aantrekkelijkheid van Antwerpen positief beïnvloeden?

Praktisch

13.30 uur:               Inleiding

13.45 uur:               Panelgesprek1

streetcanyons (stroom lucht)

14.45 uur:               pauze

15.15 uur:               Panelgesprek 2

Bouwmaterialen (stroom afval)

16.15 uur:               plenaire terugkoppeling

16.30 uur:               voorzien einde

 

Adres: Het Steen, Steenplein 1 – 2000 Antwerpen (volg de wegwijzers naar de cafetaria)

Foto’s: Weet dat er een fotograaf foto’s neemt voor onze communicatie achteraf. Moest u er niet mee akkoord zijn dat u wordt gefotografeerd, gelieve dit dan vooraf te melden.

 

Vriendelijke groeten,

Marlies Lenaerts, projectleider stedelijk metabolisme
FABRIC, studiebureau die de studie ‘stedelijk metabolisme’ uitvoert
Katrijn Apostel, projectregisseur s-RSA

in opdracht van de vijf partners

Antwerpen wil ruimte geven aan de Stad van Morgen. De aftrap werd in het voorjaar van 2016 gegeven toen de gemeenteraad de doorstartnota ‘We geven de Stad van Morgen ruimtegoedkeurde. Sindsdien werkt de stad volop aan een nieuw ruimtelijk structuurplan voor Antwerpen. Zo organiseert de stad stadsdebatten om mensen uit verschillende invalshoeken te betrekken en onderzoeken onder de noemer van stadslabo’s. Zowel de stadsdebatten als de stadslabo’s leveren inzichten op voor de synthesenota die zal leiden tot een nieuw strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, afgekort s-RSA. Meer informatie via www.antwerpen.be/sRSA

View Event →
Infrax bouwteam nieuwbouw
May
13
to Jun 17

Infrax bouwteam nieuwbouw

Tijdens dit BouwTeam krijg je van een bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende twee volle dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen. Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers van allerlei materialen.

Inschrijven via www.bouwteams.be of www.dialoog.be/agenda

View Event →
Florian Köhl komt naar Genk
Apr
27
8:15 PM20:15

Florian Köhl komt naar Genk

Na de val van de muur wordt Berlijn getypeerd door zijn vele braakliggende kavels. Als jonge architect ziet Florian Köhl de opportuniteit om een ambitieus woonproject te realiseren. In 2003 koopt hij samen met zijn vrouw zo’n lege kavel binnen een stedelijk bouwblok. Het duurt drie jaar om een groep gelijkgezinde jonge mensen te vinden die mee willen investeren. Samen vormen zij een belangrijke pioniersgroep. Köhl wordt uitgedaagd als architect: hij moet creatieve oplossingen bedenken binnen de strikte stedenbouwkundige voorschriften en tegelijk een gepast antwoord geven op alle wensen van zijn Baugruppe. Het resultaat is een vernieuwend woonconcept, waarmee hij in 2009 de Berlin Architecture Award wint.

In 2007 is hij betrokken bij de oprichting van het “Netzwerk Berliner Baugruppen Architekten”. De architecten van dit netwerk willen hun expertise bij elkaar brengen om grotere projecten te ontwikkelen. Volgens Köhl leidt de samenwerking met een Baugruppe tot een nieuwe vorm van ontwerpen: werken in ‘gedeeld auteurschap’. Zonder deze opdrachtgevers is er slechts sprake van één auteur: de architect.

Recent was Köhl nog één van de drie architecten die instonden voor het ontwerp, het proces en de bouw van Spreefeld, een collectief bouwproject van 65 appartementen van diverse grootte.

Aan de hand van zijn eigen architectuurprojecten van de afgelopen 10 jaar zal Florian Köhl op 27 april bij Architectuurwijzer vertellen over de voordelen en mogelijkheden van het werken met Baugruppen. Voor een overzicht van zijn werk kan je terecht op zijn website: www.fatkoehl.com.

Deze lezing kadert binnen het thema “Dichter wonen / Collectief bouwen”.

Praktisch
Lezing Florian Köhl (Engels)
Donderdag 27 april 2017, 20u15
C-mine cultuurcentrum Genk, grote zaal
Inkom 8 euro, 5 euro voor studenten
Reservatie via C-mine cultuurcentrum

Partners  AssivercpeDesso,  VandersandenZehnderstad GenkC-mine cultuurcentrumVlaamse overheid

Foto André Kroth, Florian Köhl

View Event →
Infrax Bouwteam voor verbouwers
Apr
22
to Jul 29

Infrax Bouwteam voor verbouwers

Tijdens dit BouwTeam krijg je van een bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende twee volle dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig verbouwen. Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers van allerlei materialen.

Inschrijven via www.bouwteams.be of www.dialoog.be/agenda

View Event →
 EPB roadshow gaat dieper in op het EPB congres "K-peil next generation"
Apr
11
to Oct 31

EPB roadshow gaat dieper in op het EPB congres "K-peil next generation"

Met de partners van ‘BOX, energiezuinige bouwschil’ informeren wij u over het stijgende belang van de bouwschil. Er wordt een andere invulling gegeven aan het K-peil waardoor de impact van de bouwschil nog groter wordt. Tijdens het EPB-congres kwamen de aanwezigen meer te weten over het K-peil ‘next generation’.

In de 3de editie van de EPB roadshow gaan we hier inhoudelijk veel dieper op in. Deze roadshow is erkend voor 5 uur permanente vorming.

Op 5 gast-locaties in Vlaanderen worden telkens 5 topics gegeven voor EPB-verslaggevers. Elke avond wordt een algemeen EPB thema toegelicht door architect en energiespecialist Luc Dedeyne. Daarna volgt een uiteenzetting van de gastheer, telkens een bouwgerelateerd bedrijf, over hun inspanningen in functie van de EPB-wetgeving.

Meer informatie of inschrijven? KLIK HIER

Topics:

•             Topic 1: Muur – en dakisolatie door Unilin

•             Topic 2: Luchtdichte bouwaansluitingen door Soudal

•             Topic 3: Glas (zonnewerend of niet) door AGC

•             Topic 4: Buitenschrijnwerk door SAPA Building system

•             Topic 5: Ventilatie en externe zonnewering door Renson

View Event →
Renovate the future
Mar
23
3:30 PM15:30

Renovate the future

Het Belgische woningbestand is sterk verouderd. Willen we aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen voldoen, dan dringt een ingrijpende renovatie van het bestaande woningbestand zich op. Een oude woning renoveren volgens de nieuwe energieprestatie-eisen is geen sinecure. Daarom informeren de partners van ‘box, energiezuinig bouwconcept’ u via casestudies en praktische tips over het groeiende belang van een goede bouwschil in doorgedreven renovatieprojecten.

Op het congres komt u eveneens meer te weten over de impact van ingrijpende renovaties op het klimaatbeleid en hoe u als architect toekomstgericht kan ontwerpen om de verschillende doelstellingen te behalen op een duurzame en kostenefficiënte manier.

Het EPB-congres wordt gemodereerd door Hanne Decoutere (VRT-nieuwsanker).

15u30: Ontvangst

16u00: Dhr. Luc Dedeyne - Hoe duurzaam renoveren naar een E-peil 60

16u30: Professor Johan Albrecht - Ingrijpende renovatie in een kostenefficiënt klimaatbeleid

17u00: Oplossingen voor energiezuinig renoveren geïllustreerd aan de hand van een filmpje

17u15: Netwerkpauze

17u45: Oplossingen voor energiezuinig renoveren door de verschillende partners aan de hand van korte filmpjes

18u00: Dhr. Luc Dedeyne – Conclusies aan de hand van een praktijkgerichte case

18u50: Dhr. Luc Eeckhout - Een globale en toekomstgerichte visie op duurzaam renoveren en ontwerpen

19u20: Uitgebreide receptie

Inschrijven: klik hier

View Event →
Transitiearena Slim Wonen en Leven
Oct
27
9:00 AM09:00

Transitiearena Slim Wonen en Leven

VOLZET Transitiearena Slim Wonen en Leven

Hoe leven en wonen we in 2050? Hoe kunnen we nu samen werken aan onze toekomstige samenleving? De Vlaamse Regering wil nu de omslag naar 2050 maken en beschouwt Slim Wonen en Leven als één van de te realiseren prioriteiten. 

Om deze toekomstvisie vorm te geven, horen we graag uw mening. Kom op 27 oktober naar de transitiearena Slim Wonen en Leven en bepaal mee het beleid van de toekomst. Deze transitiearena is een voortzetting van de transitiearena Duurzaam Bouwen en Wonen.
 
Tijdens deze transitiearena licht minister-president Geert Bourgeois de ambitie Slim Wonen en Leven toe en krijgt u, via verschillende workshops, de kans om de ontwerpstartnota Slim Wonen en Leven mee vorm te geven. Via deze nota concretiseren we de toekomstvisie op Slim Wonen en Leven en bepalen we hoe we deze concreet in korte termijnacties kunnen vertalen. De technologische, bouwtechnische, ruimtelijke, sociale, demografische en energetische dimensies komen hierbij aan bod.

Namens Helmer Rooze, administrateur-generaal Wonen-Vlaanderen en transitiemanager Slim Wonen en Leven.

 

View Event →
 In het kader van DO IT Houtbouw organiseren KU LEUVEN en VDAB in oktober en november drie studienamiddagen.
Oct
14
to Nov 18

In het kader van DO IT Houtbouw organiseren KU LEUVEN en VDAB in oktober en november drie studienamiddagen.

vrijdag 14 oktober 2016

Houten gevelelementen en gevelafwerking bij houtbouw

VDAB Hamme – Competentiecentrum, Meulenbroekstraat 2, 9220 Hamme

 Diverse gevelafwerkingen worden besproken aan de hand van op de locatie aanwezige mock-ups. Er wordt specifiek aandacht besteed aan:

-          prefabsystemen,

-          het voorkomen van vochtinfiltratie,

-          brandreactie en brandweerstand van houten gevelelementen,

-          detaillering en plaatsingssystemen van houten gevels en

-          het belang van een goed geventileerde gevel.

 

vrijdag 28 oktober 2016

Hout-betonvloerenduurzame opwaardering van een houten roostering

KU LEUVEN Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent

Bij duurzame renovatie- en restauratietechnieken en bij nieuwbouwtoepassingen bieden hout-betonvloeren zowel mechanische als bouwfysische oplossingen. Sterkte, stijfheid, brandveiligheid, thermische- en akoestische prestaties zijn beter dan bij houten roosteringen met eenzelfde meewerkende hoogte.

Door het toepassen van hout-betonvloeren is een structurele versterking met behoud van het esthetische aspect van een houten vloer realiseerbaar.

Op deze studienamiddag wordt aan de hand van realisaties uit de praktijk ingegaan op diverse aspecten van deze innovatieve toepassing:

-          mechanische en fysische eigenschappen,

-          zomercomfort,

-          akoestische prestaties,

-          brandveiligheid en

-          trilcomfort.

 

vrijdag 18 november 2016

Cross Laminated Timber

KU LEUVEN Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent

CLT bouw of kruislaaghout is een relatief nieuwe bouwmethodiek waarbij de structuur wordt opgebouwd uit panelen van kruislings verlijmde houten latten. Dit systeem wordt geregeld toegepast in de particuliere woningbouw en vindt ook haar weg in demeergezinswoningbouw en utilitaire bouw. Het ontbreekt echter in veel gevallen nog aan regelgeving voor diverse aspecten zoals stabiliteit, brandveiligheid en akoestiek voor deze specifieke toepassing.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden komen de volgende thema’s aan bod:

-          basis-ontwerpuitgangspunten,

-          mechanische eigenschappen en stabiliteitsberekeningen,

-          akoestiek,

-          hygro-thermisch gedrag,

-          life cycle analysis (LCA).

 

Praktische informatie

U kan inschrijven voor elke dag apart of voor alle drie tegelijk.

Kostprijs: €100/dag – verminderd tarief voor studenten (€30) en personeel van Technisch Centrum der Houtnijverheid, WTCB, VITO, KU Leuven en UGent (€60).
Graag aangeven bij uw inschrijving in het opmerkingenveld.

 

Betalen kan met KMO-portefeuille
(erkenningsnummer KU Leuven FIIW –Bouwkunde: DV.O218153).

 

Inschrijven kan via deze website: 
http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen/triatlon-houtbouw

KU Leuven werkt samen met Odisee voor de administratie rond deze studienamiddagen.


Inhoudelijke vragen: barbara.wauman@kuleuven.be

Vragen rond inschrijving, KMO-portefeuille,…: heidi.poelman@odisee.be

View Event →
Studiereis energie Freiburg, Zwarte woud en Luxemburg
Sep
21
to Sep 23

Studiereis energie Freiburg, Zwarte woud en Luxemburg

Van 21 tot 23 september organiseert ZES een studiereis naar het Zwarte Woud waar we een bezoek brengen aan Freiburg, met zijn beroemde zonnewijken, de eerste tot passief gerenoveerde woontoren, een kleine waterkrachtcentrale en de stroomrebellen in het naburige Schönau. Daarnaast komen we ook meer te weten over de mobiliteitsaanpak van Freiburg en hun beleid voor duurzame ontwikkeling.

Op de heenreis stoppen we ook aan de passiefschool in Mompach, Luxemburg en het daaraan gekoppelde warmtenet op hakselhout. Op de terugweg is er een tussenstop in Beckerich, het dorp vlakbij Arlon, dat door de kaart van duurzaamheid te trekken het dalende inwonersaantal een halt toeriep. 

Het programma :

Woensdag 21 september

 • Vertrek Aalst om 8:00u met opstapmogelijkheid in Waver rond 10:00u
 • Bezoek passiefschool en biomassa WKK warmtenet Mompach (LU)
 • Lunchstop
 • Aankomst Freiburg met introductie duurzaamheid
 • Diner + overnachting hotel het Green City Hotel Vauban, Freiburg

Donderdag 22 september

 • Ontbijt
 • Bezoek “stroomrebellen “ in Schönau
 • Lunch
 • Bezoek Sandfangweg waterkrachtcentrale, Weingarten passiv hochhaus, Rieselfeld, Freiburg mobiliteitsconcept, hotel Victoria
 • Vrije avond in Freiburg

Vrijdag 23 september

 •  Ontbijt
 •  Bezoek Vauban, Solarsiedlung  Vertrek uit Freiburg
 •  Lunchstop
 •  Tussenstop in Beckerich (LU)
 •  Aankomst in Aalst ± 21:30u na afstapmogelijkheid in Waver rond 20:30u 

Deelnamekost: 500 € exclusief BTW, Inbegrepen:

 •  2 overnachtingen met ontbijt voor één persoon in het Green City Hotel Vauban
 •  Busreis + reisverzekering
 •  Alle bezoeken, gidsen, drinkgeld chauffeur

Inschrijven kan eenvoudig door een mail te sturen met vermelding van “Studiereis Zwarte Woud” naar: info@zeroemissionsolutions.com

View Event →
Infosessie
Jun
18
2:00 PM14:00

Infosessie

In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
Infosessie gevelrenovatie
Jun
18
10:00 AM10:00

Infosessie gevelrenovatie

In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
Infosessie gevelrenovatie
Jun
18
10:00 AM10:00

Infosessie gevelrenovatie

In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
Infosessie gevelrenovatie
Jun
18
10:00 AM10:00

Infosessie gevelrenovatie

In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
Infosessie gevelrenovatie
Jun
18
10:00 AM10:00

Infosessie gevelrenovatie

In deze sessie leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
Recepten voor kernversterking
May
27
9:00 AM09:00

Recepten voor kernversterking

Hoe kunt u er als lokaal bestuur voor zorgen dat uw ruimtelijke ordening bijdraagt aan een klimaatneutrale gemeente, stad, provincie? 
Hoe verplaatst u de “bouwrechten” van slecht gelegen bouwgronden naar bouwrechten in de kern? Hebt u al gehoord van een fietsparkeernorm? Hoe kunt u bouwdichtheden verhogen en tegelijk de leefbaarheid verbeteren? Hoe kunnen erfpacht en opstalrechten hier aan bijdragen?
De afgelopen maanden organiseerde Bond Beter Leefmilieu hierover workshops met ambtenaren ruimtelijke planning, mobiliteit en duurzaamheid én met experten. In deze workshops gingen we na welke mogelijkheden een lokaal bestuur heeft om te werken aan een ruimtelijke planning die leidt tot kernversterking en zo tot klimaatneutraliteit. Op die manier kwamen we tot heel wat "recepten voor kernversterking".
We werkten rond drie hefbomen voor kernversterking en stellen u op 27 mei in het Provinciehuis in Leuven de bevindingen en recepten voor:

 1. Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid om ervoor te zorgen dat op de juiste plaats wordt gebouwd?    
 2. Eens een goede plek gekozen, hoe zorg je er dan voor dat er ook een klimaatneutraal project komt?    
 3. Hoe boor je in een woonwijk het potentieel in collectieve, hernieuwbare energie aan?    

Programma studiedag

09.00u - 09.30u
Onthaal en koffie
09.30u - 09.45u
Een goede ruimtelijke ordening als hardware voor een klimaatneutrale provincie en gemeente
09.45u - 10.45u
Thema 1: waar bouwen we? Recepten voor een klimaatneutraal locatiebeleid: van een masterplan tot planologische ruil
10.45u - 11.00u
Pauze
11.00u - 12.00u
Thema 2: hoe bouwen we? Recepten voor de regie van klimaatneutrale kernversterking: van hogere bouwdichtheden tot een autoluwe wijk
12.00u - 12.50u
Thema 3: ruimte en energie. Recepten voor collectieve energie in woonwijken: van de energiekansenkaart tot een lokaal warmtenet
12.50u - 13.00u
Slotwoord door Tie Roefs, gedeputeerde van de Provincie Vlaams-Brabant, bevoegd voor milieu en duurzaamheid
13.00u - 14.00u
Veggie broodjeslunch en gelegenheid tot netwerken
Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu en Trui Maes, stedenbouwkundige, lichten de recepten toe waarna er telkens ruimte is voor vragen en discussie.

Alle deelnemers ontvangen (digitaal) de handige uitgave "Recepten voor kernversterking" met meer dan 30 concrete methodieken om rond kernversterking aan de slag te gaan binnen uw eigen gemeente of stad.
De studiedag vindt plaats in het provinciehuis in Leuven op vrijdag 27 mei 2016. We starten om 09.30u en sluiten af om 13.00u met een netwerkmoment.

Kostprijs

Gratis voor deelnemers van lokale besturen en organisaties uit de provincie Vlaams-Brabant
50 euro excl. BTW voor deelnemers van buiten de provincie.

Schrijf nu in 
Meer info 

View Event →
Het Hoestende Huis
May
26
1:00 PM13:00

Het Hoestende Huis

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (map)
 • Google Calendar ICS

Het departement Gezondheid en Welzijn nodigt u graag uit op de studienamiddag over de relatie tussen woonkwaliteit en gezondheid.

Deze studienamiddag is georganiseerd voor professionals binnen gezondheid en welzijn, onderwijs en beleid, alsook vrijwilligers of geïnteresseerden die ijveren voor een verbetering van woonkwaliteit en gezondheid voor iedereen. 

Tijdens dit moment lichten we graag de resultaten toe van het exploratief onderzoek 'Housing and Health' naar de relatie tussen woonkwaliteit en gezondheid. Eveneens reiken we tips, tools en praktijkvoorbeelden aan om te tonen hoe het anders en beter kan.

Programma
13.00: Verwelkoming
13.30: Voorstelling onderzoek 'Housing & Health'
14.30: Voorstelling screenings- en registratietool
15.00: Workshopsessies
Workshop 1: Screening, registratie en doorverwijzing
Workshop 2: Een gezond binnenmilieu - tips voor bewoners
Workshop 3: Kwalitatieve en betaalbare huisvesting
16.00: Atypische afsluiter
17.30: Afronding

Waar
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Campus Lange Nieuwstraat
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen

Wanneer
26 mei 2016

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor deze studiedag, klik dan hier. 
Gelieve u uiterlijk 12 mei 2016 in te schrijven.

Ik hoop op uw talrijke aanwezigheid!

Met vriendelijke groeten

Richard Sleeckx
Departementshoofd Gezondheid en Welzijn

View Event →
BIM - Building Information Modeling
May
25
to May 26

BIM - Building Information Modeling

BIM is de logische volgende stap voor het bouwproces, en wie achterblijft in de digital revolution, is verloren, net als in alle andere markten.

Daarom biedt SBM Opleidingen deze opleiding aan!

Voor deze training werken we samen met de gerenommeerde BRE Academy uit het Verenigd Koninkrijk. Deze maakt deel uit van de BRE group. Deze groep is een wereldwijd toonaangevend wetenschappelijk onderzoekscentrum met focus op de bouwwereld. BRE stond als onafhankelijks Brits onderzoeksbureau aan de wieg van de BIM standaarden.                     

Meer informatie: KLIK HIER

Prijs: € 950.00 (excl. BTW)

Tot 40% korting kan bekomen worden via www.kmo-portefeuille.be

View Event →
Programma van de Bouwheer – startpakket voor (ver)bouwers (Sint-Andries)
May
21
9:00 AM09:00

Programma van de Bouwheer – startpakket voor (ver)bouwers (Sint-Andries)

In deze cursus leer je je bouw- en woonwensen formuleren binnen een duurzaam kader. Bouwstijlen, bouwmethoden, woonconcepten, akoestiek, kleurbeleving & kindvriendelijk bouwen komen in het Programma van de Bouwheer allemaal aan bod.

Deelnameprijs 25 euro, inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
TA "Leren bouwen voor de toekomst"
May
3
9:00 AM09:00

TA "Leren bouwen voor de toekomst"

Als thema hebben we “Leren bouwen voor de toekomst” gekozen, waarmee we vooral op zoek willen gaan naar de ontbrekende schakels (en oplossingen) in formele en informele vorming van iedereen die met bouwen (en wonen) bezig is in Vlaanderen. (architecten, ruimtelijke planners, bouwvakkers, lessen aardrijkskunde secundair, …)

View Event →
Groen in de bouw
Apr
29
8:30 AM08:30

Groen in de bouw

Studiedag Groen in de bouw - van landschap tot stad

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft onlangs haar dienstverlening rond 'Groen in de bouw ' gelanceerd. Dit beperkt zich al lang niet meer tot natuurtechnische milieubouw (NTMB), aangezien de toepasssingen in al haar diversiteit, vandaag in de meest uiteenlopende bouwprojecten zijn terug te vinden.

De studiedag op vrijdag 29 april 2016 gaat door tijdens de Gentse Floraliën. De ticketprijs voor dit event, houdt dan ook een vrij bezoek in, aan dit bloemen- en plantenfestival in de Gentse binnenstad.

Locatie van het event: HoGent - Bijloke site, Louis Pasteurlaan 2, Gent

=> Schrijf nu in !

Programma

Kostprijs - inclusief bezoek aan Floraliën (excl. btw)

 • leden en overheden : 65 euro
 • niet-leden : 85 euro
 • fabrikanten en leveranciers : 175 euro
View Event →
Circular Cities 2050 De stad van morgen is circulair
Apr
19
6:30 PM18:30

Circular Cities 2050 De stad van morgen is circulair

Dinsdag 19 april | 18u30 | De Hoorn, Leuven

De stad van morgen is circulair. Maar hoe ziet het leven er dan uit anno 2050? Welke bedrijven floreren er? Wat met de ruimtelijke impact? Om deze en andere vragen te verkennen, visualiseerden we Reburg, een stad waar de circulaire economie tot leven komt. Op dinsdag 19 april halen we Reburg uit de virtualiteit naar het hier en nu. Op de Circular Cities-avond schetsen Vlaamse steden hoe zij nu met de toekomst aan de slag gaan.

Dat het immers kan, bewijzen Londen, Amsterdam en Kopenhagen. Zij nemen het voortouw in hun ambitie om circulaire steden te worden. Wie volgt in Vlaanderen?

Meer info en inschrijven: http://www.plan-c.eu/nl/circular-cities 

View Event →
Alles op het net?
Apr
19
to Apr 20

Alles op het net?

Slim Aansturen Van Elektriciteit

De uitdaging voor de toekomst wordt: elektrische energie slimmer gebruiken door vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af stemmen. Door je zelfgeproduceerde energie maximaal in te zetten voor je bedrijf kan je nog extra besparen!

PROGRAMMA

12u00 Ontvangst met broodjes en rondleidingen demosite

13u30 Inleiding door Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt

13u50 Slimme PV in een slim energiesysteem: 1+1=3?

Peter De Pauw, Eandis

14u15 Flexibiliteit op het MS-/HS-net

Pauline Ottoy, VREG

14u40 Batterijopslag in gebouwen

Grietus Mulder, Vito

15u05 Eilandwerking

Marco Fleerakkers, EEPAD 15u30 Netwerkreceptie

16u30 Einde 

View Event →
Programma van de Bouwheer – startpakket voor (ver)bouwers (Leuven)
Apr
16
9:00 AM09:00

Programma van de Bouwheer – startpakket voor (ver)bouwers (Leuven)

In deze cursus leer je je bouw- en woonwensen formuleren binnen een duurzaam kader. Bouwstijlen, bouwmethoden, woonconcepten, akoestiek, kleurbeleving & kindvriendelijk bouwen komen in het Programma van de Bouwheer allemaal aan bod.

Deelnameprijs 25 euro, inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/

View Event →
Symposium: klimaataanpak voor wonen
Apr
14
3:00 PM15:00

Symposium: klimaataanpak voor wonen

Betaalbaar wonen, CO2 reductie, leefbaarheid: we voelen de urgentie en willen vooruit. Maar de praktijk is diffuus en weerbarstig. Ruimte voor innovatie moet gewaarborgd zijn. Bewonersbelangen moeten behartigd blijven. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, komen we sneller en verder vooruit.

Meld u aan op: www.klimaataanpakwonen.nl

De Fabrique > De Malerij
In het Magazijn > Ingang 19
Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Aanvang: 15 uur. 

View Event →
Totaalvisie op gemeentelijk en kerkelijk patrimonium
Mar
17
5:00 PM17:00

Totaalvisie op gemeentelijk en kerkelijk patrimonium

Meervoudig gebruik van gebouwen? Niet-bouwen? Financiering van een gemeentelijke renovatie? Met ESCOLIMBURG2020 helpen en begeleiden de provincie Limburg, Dubolimburg en Infrax de Limburgse gemeenten om hun eigen gebouwen op de efficiëntst mogelijke manier duurzaam te renoveren. Op donderdag 17 maartfocust ESCOLIMBURG2020 tijdens een gratis event op een totaalvisie voor het gemeentelijk en kerkelijk patrimonium. U krijgt inside-informatie uit eerste hand van betrokken architecten, gebouwbeheerders en schepenen. Inschrijven kan HIER.

Programma

17u    Ontvangst met soep & broodjes
18u    Inleiding door Ludwig Vandenhove (gedeputeerde Milieu & Natuur)
18u10 Toelichting ESCOLIMBURG2020
18u20 Meervoudig gebouwgebruik gemeentelijk en kerkelijk patrimonium
19u00 Patrimoniumbeheer en energie-investeringen van een kerkfabriek
19u20 Testimonial gemeente Maasmechelen
19u40 Receptie

Pleidooi voor het niet-bouwen: meervoudig gebouwgebruik van het gemeentelijk en kerkelijk patrimonium
Tim Vekemans en Dimitri Minten (RE-ST architecten en docenten Uhasselt) presenteren een alternatief ruimtelijk ontwikkelingsmodel dat uitgaat van een fictieve bouwstop waarbij ruimtelijke behoeften worden ingevuld binnen het bestaande patrimonium. Oftewel: het niet-bouwen als een mogelijk financieel winstgevende ontwikkelingsmethode. Aan de hand van meerdere praktijkvoorbeelden zullen tien tactieken van het niet-bouwen worden toegelicht die als tool dienen alle actoren in een bouwproces.

Patrimoniumbeheer en energie-investeringen van een kerkfabriek
Kerkfabrieken hebben te maken met achterstallig onderhoud, hoge energierekeningen, gebrek aan technische kennis, problemen met aanbestedingen en financiering. Zij doen meer en meer een beroep op de gemeenten om hun energiekosten (en investeringen) te kunnen betalen. Piet Rymen van CKB Herk-de-Stad en schatbewaarder van de Kerk in Schulen – brengt een verhaal uit de dagelijkse realiteit met interessante inside-informatie.

Beheer en financiering van gemeentelijk patrimonium
Caroline Penders - schepen van openbare werken en patrimonium in Maasmechelen – brengt vanuit haar standpunt als lokale gezagsdrager een testimonial over het management, beheer & financiering van het gemeentelijk patrimonium in de gemeente en uitgevoerde ESCO-projecten.

Inschrijven voor dit event is GRATIS en kan tot en met donderdag 10 maart via INFO@DUBOLIMBURG.BE met de vermelding ESCOLIMBURG2020 en het aantal personen dat u wenst in te schrijven.

Dit event wordt ondersteund door PXL en LSX.

Lees HIER de uitnodiging als pdf.

View Event →
Coop Tour Duitsland
Mar
17
to Mar 18

Coop Tour Duitsland

Graag nodigen we u uit voor een Coop Tour naar drie energiecoöperaties in Duitsland op 17 en 18 maart o.l.v. Coopburo. Een boeiend tweedaags programma dompelt je helemaal onder in de coöperatieve sfeer, brengt je bij Coop-experten uit het buitenland, levert je nieuwe inzichten en nieuwe contacten uit binnen- en buitenland.

In 2050 moet duurzame energie voorzien in minimaal 60% van de totale energiebehoefte van Duitsland. Met een groei van 75 naar 850 energiecoöperaties op tien jaar tijd is Duitsland goed op weg! Laat je inspireren door dit succesverhaal.

Ga mee met Coopburo op 17 en 18 maart en ontdek drie duurzame energiedorpscoöperaties die verschillende energiebronnen gebruiken. Deze coöperaties vertellen ons over hun ontstaansgeschiedenis en huidige missie, visie en strategie. Wie zijn hun leden en op welke dienstverlening doen ze een beroep? Hoe engageren die leden zich, zowel financieel als in de werking? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

Voor wie? Deze Coop Tour is voor mensen die actief zijn in een coöperatie of inspiratie willen opdoen over dit ondernemingsmodel. Deze bezoeken zijn ook interessant op technisch vlak en vanuit het oogpunt van wijkontwikkeling.

Wanneer? Vertrek op donderdag 17 maart (7 uur) en terug op vrijdag 18 maart 2016 (+/- 19 uur).

Inschrijven kan tot 29 februari 2016 via de kalender op www.coopburo.be.

Deelnameprijs: 310 euro. Dit omvat: de busreis, maaltijden, overnachting, bezoeken en omkadering. Het aantal plaatsen is beperkt tot 24 personen, dus schrijf u spoedig in indien u interesse heeft.

Kan u deze uitnodiging kenbaar maken aan uw leden, collega’s en/of andere geïnteresseerden a.u.b.?

Met coöperatieve groeten.

View Event →
Programma van de Bouwheer – startpakket voor (ver)bouwers (Westerlo)
Mar
12
9:00 AM09:00

Programma van de Bouwheer – startpakket voor (ver)bouwers (Westerlo)

In deze cursus leer je je bouw- en woonwensen formuleren binnen een duurzaam kader. Bouwstijlen, bouwmethoden, woonconcepten, akoestiek, kleurbeleving & kindvriendelijk bouwen komen in het Programma van de Bouwheer allemaal aan bod.
Deelnameprijs 25 euro, inschrijven is noodzakelijk en kan via http://www.dialoog.be/agenda/ 


View Event →